King, Avramopoulos
Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King a komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

EÚ posilní pravidlá pre prekurzory výbušnín

Členské štáty podporili dohodu Európskeho parlamentu a Rady o návrhu Komisie na posilnenie pravidiel EÚ týkajúcich sa prekurzorov výbušnín.

Posilnené pravidlá poskytnú silnejšie záruky a zabezpečia prísnejšie kontroly, pokiaľ ide o predaj nebezpečných chemických látok, ktoré možno zneužiť na domácu výrobu výbušnín.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos privítal dohodu týmito slovami: „V Európe, ktorá chráni, musíme bezpodmienečne obmedziť zločincom a teroristom prístup k prostriedkom, ktoré využívajú na to, aby nám ublížili. Už niekoľkokrát boli proti našim občanom použité podomácky vyrobené výbušniny, na ktoré sa použili materiály bežne dostupné v obchode. Vďaka novým pravidlám EÚ týkajúcim sa prekurzorov výbušnín budú zakázané ďalšie chemické látky, sprísnia sa pravidlá predaja cez internet a ešte väčšmi sa obmedzí prístup pre širokú verejnosť. Dnešná dohoda je ďalším krokom správnym smerom k skutočnej a účinnej bezpečnostnej únii v Európe.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King k tomu dodal: „Priestor, v ktorom teroristi pôsobia, obmedzíme aj tak, že im vezmeme prostriedky, ktoré používajú na to, aby nám ublížili. Vďaka dnešnej politickej dohode budeme môcť sprísniť kontroly tých druhov podomácky vyrobených výbušnín, ktoré boli pri útokoch na európskej pôde použité s takým smrtiacim účinkom.“

V EÚ už platia prísne pravidlá pre prístup k prekurzorom, ktoré sa môžu použiť na domácu výrobu výbušnín. Aby bolo pre teroristov a zločincov ešte ťažšie tieto látky získať, Komisia v apríli 2018 navrhla ďalšie sprísnenie existujúcich pravidiel, ktoré teraz odsúhlasili aj Európsky parlament a Rada. Na základe týchto nových opatrení:

  • budú zakázané ďalšie chemické látky: do zoznamu obmedzovaných látok budú pridané ďalšie dve chemické látky: kyselina sírová, hlavná zložka na výrobu vysoko výbušnej látky TATP (triacetón triperoxid); a dusičnan amónny, teda chemikália, ktorá sa prevažne používa ako hnojivo, ale môže byť aj súčasťou výbušných systémov;
  • budú harmonizované pravidlá pre online a offline nákupy: Keďže tieto látky možno získať tak v kamenných obchodoch, ako aj v online predaji, nové pravidlá sa budú v plnej miere uplatňovať aj na online predaj. Podľa pravidiel budú podniky a online trhy povinné zaviesť postupy na odhaľovanie podozrivých transakcií a oznamovať ich do 24 hodín;
  • bude obmedzený prístup pre širokú verejnosť: široká verejnosť bude teraz na získanie určitých obmedzených prekurzorov potrebovať licenciu. Sprísnili sa aj podmienky udeľovania licencií, ktoré budú zahŕňať preverenie v registri trestov. Transakcie uskutočňované širokou verejnosťou sa už nebudú registrovať;
  • zlepší sa výmena informácií: Obchodníci musia pri predaji vykonávať kontroly a upozorniť nasledujúceho účastníka dodávateľského reťazca, že výrobok podlieha obmedzeniam EÚ. Informácie o transakciách budú zaznamenávať aj podniky, čo vnútroštátnym orgánom v prípade potreby pomôže riadne preskúmať podozrivé transakcie.
Viac..  EÚ poslala cez cyperský námorný koridor ďalšiu potravinovú pomoc do Pásma Gazy

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada 4. februára dosiahli predbežnú dohodu o návrhu Komisie na posilnenie pravidiel EÚ týkajúcich sa prekurzorov výbušnín. Túto dohodu potvrdili členské štáty a teraz ju bude musieť schváliť aj Európsky parlament. Nariadenie budú teraz musieť formálne prijať Európsky parlament a Rada. Členské štáty ho začnú uplatňovať 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti.

Súvislosti

Európska únia v roku 2013 zaviedla pravidlá na obmedzenie prístupu k prekurzorom výbušnín, ktoré by sa mohli použiť na domácu výrobu výbušnín. Bezpečnostné hrozby sa však neustále menia, keďže teroristi používajú nové taktiky a vyvíjajú nové návody a techniky na výrobu bômb. Komisia preto v apríli 2018 navrhla ďalšie sprísnenie týchto pravidiel v rámci širšieho súboru bezpečnostných opatrení, ktorými sa má teroristom zabrániť v činnosti.

Komisia pod vedením predsedu Junckera od prvého dňa určila bezpečnosť za prioritu. Činnosť Komisie v tejto oblasti sa riadi Európskym programom v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné kroky na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi ne patrí aj boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices