figel
Ján Figeľ. PHOTO: Archív JF.

Ján Figeľ: Sila spravodlivosti

Hlavne od obdobia historického rozšírenia Únie v roku 2004 stále nástojčivejšie zaznieva volanie po silnej Európe. Čo je silná EÚ? Ekonomická, ochodná a finančná mocnosť? Bezpečná pevnosť? Alebo niečo iné?

Je pravda, že silu každej reťaze určuje jej najslabší článok. Preto bola napríklad nesolvenstnosť skupiny krajín (PIIGS) po roku 2010 a zvlášť kríza Grécka priamou hrozbou pre celú eurozónu a nepriamo pre celú EÚ. No rozumná a postupná finančná a makroekonomická terapia spolu s evidentným úsilím Grécka upevnili stabilitu eura a posilnili eurozónu ako celok. Hospodársky a obchodne sa EÚ stala najsilnejším blokom sveta. Necelých 7% populácie sveta produkuje tovary a služby v ročnom objeme 15 300 miliárd eur (2017), teda 16,5% svetového HDP. Stačí to?

Ekonomický a obchodný obor však stojí na hlinených nohách, čo sa týka bezpečnosti a obrany. Výzvy prezidenta USA D. Trumpa voči spojencom i jeho viaceré jednostranné kroky sú novými podnetmi pre formujúcu sa európsku bezpečnostnú obrannú politiku.

Schengenský systém ako veľmi viditeľný a citlivý fenomén “Európy bez hraníc” sa v uplynulých rokoch vďaka miliónovej vlne utečencov a migrantov otriasal v základoch. Vonkajšie hranice vnútorne otvorenej EÚ si vyžadujú efektívnu bezpečnostnú spoluprácu všetkých členov. Je to spoločný záujem a primárna povinnosť verejnej moci voči občanom.

Silu spoločenstva reprezentuje viac kvalita než kvantita členov. Preto rešpektovanie princípov právneho štátu, nezávislá súdna moc a účinný boj s korupciou v členských štátoch sa stali predpokladom úspechu celej Únie. Vytvorenie úradu európskeho prokurátora tomuto úsiliu napomôže. Ale základom sú a budú národní prokurátori. Nesmú byť slepí a hluchí voči porušovaniu zákonnosti, zvlášť voči zneužívaniu a korumpovaniu politickej a policajnej moci.

Viac..  Martin Hojsík: Úplne zbytočne používame množstvo plastových obalov, v Dunaji je viac plastu ako rýb

Spravodlivosť vo vnútroštátnych a v medzinárodných vzťahoch je veľmi potrebná. Pokoj vo svete je totiž ovocím spravodlivosti. Jadrom práva je rešpektovanie základných ľudských práv a plnenie dohovorov. Byť “lídrom ľudstva” na báze spravodlivosti a solidarity – to je jeden z odkazov Roberta Schumana a otcov-zakladateľov pre zjednotenú Európu. Súčasný svet veľmi potrebuje obhajcov dôstojnosti človeka ako základu spravodlivosti.

Silná Európa – to je predovšetkým spravodlivá, akcieschopná Európa. Najlepším príspevkom pre takúto Európu bude spravodlivé a zodpovedné Slovensko. Iba slušnosť v politike nestačí. Dokonca slušnosť bez spravodlivosti je škodlivou, ba nebezpečnou maskou.

Komentár pripravil Ján Figeľ.

O Ján Figeľ

Ján Figeľ je Osobitným vyslancom EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Je to skúsený slovenský a európsky politik. Pôsobil ako Hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do EU, potom ako prvý slovenský eurokomisár. Bol predsedom KDH (2009 - 16), vicepremiérom a ministrom dopravy, podpredsedom NR SR.

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices