emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil nové emisné limity pre osobné autá a dodávky

Poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh na zníženie emisií CO2 z nových automobilov do roku 2030. Nová legislatíva je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) EÚ.

Poslanci a zástupcovia ministrov členských štátov sa dohodli na znížení emisií z nových osobných automobilov do roku 2030 o 37,5%. Európska komisia pôvodne navrhovala cieľ zníženia emisií o 30%. Emisie oxidu uhličitého z ľahkých úžitkových vozidiel by do roku 2030 mali klesnúť o 31%.

„Parlament intenzívne bojoval za ochranu environmentálnej integrity návrhu a za skutočné prínosy v oblastiach zdravia, ochrany spotrebiteľa a inovácií pre európskych občanov. Túto legislatívu sa nám podarilo presadiť napriek zúrivému odporu automobilového priemyslu a istých členských štátov, ktoré odmietajú uznať príležitosti vyplývajúce z ambicióznejších cieľov,‟ uviedla spravodajkyňa Miriam Dalli (S&D, MT).

Poslanci nariadenie schválili pomerom hlasov 521 (za): 63 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania).

Sociálne dopady dekarbonizácie

Výrobcom automobilov, ktorých priemerné emisie prekročia stanovené limity, bude vyrubený takzvaný poplatok za nadmerné emisie. Európska komisia do roku 2023 odporučí, či by tieto poplatky mali byť využité na financovanie spravodlivého prechodu k mobilite s nulovými emisiami a na podporu rozvoja zručností pracovníkov automobilového priemyslu.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Analýza emisií počas celého životného cyklu vozidiel

Nariadenie požaduje, aby sa emisie automobilov posudzovali počas celého ich životného cyklu s využitím metodiky EÚ. Komisia by na základe schváleného textu mala do roku 2023 posúdiť reálnosť vypracovania spoločnej metodiky hodnotenia a jednotného vykazovania údajov a prípadne predložiť v tejto veci legislatívny návrh.

Súvislosti

Doprava je jediné významné odvetvie v EÚ, v rámci ktorého emisie skleníkových plynov nezaznamenali od roku 1990 žiaden výraznejší pokles. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry sa zo všetkých druhov dopravy podieľa na emitovaní skleníkových plynov v najväčšej miere cestná doprava (72,9% v roku 2016), ktorá je zároveň zodpovedná za 20% celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Vyradenie 10% najstarších automobilov z ciest by bolo efektívnejšie ako plošne sprísňovať emisné normy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices