figel
Ján Figeľ.

Ján Figeľ: Schumanov odkaz pre Európu

Jediný politik, ktorý dostal titul Otec Európy, zanechal po sebe obdivuhodné dedičstvo: zmierené a bezprecedentné spoločenstvo štátov. Svoj odkaz zhrnul v útlej knihe (Pre Európu) s významným obsahom. Tvorí ju opis krvavej histórie, ktorá je hlavným dôvodom pre zmenu vývoja na našom kontinente, a zároveň popis  princípov a cieľov, o ktoré sa nová európska jednota môže a má opierať. Tento odkaz Roberta Schumana sa dá zhrnúť do štyroch bodov:

1.     “Európa musí byť vládkyňou svojho osudu”. Rozdelená Európa takou nebola, vnútorne konfliktná takou nebude tiež. Bez politickej integrácie zostane slabou v otázkach bezpečnosti, obrany a vonkajšej politiky.

2.    “Európa, kolíska demokracie, sa musí stať aj jej strážkyňou”. Demokracia – nielen podľa Schumana – vďačí za svoju existenciu kresťanstvu. Praktické napĺňanie pravidiel Desatora a ducha Evanjelia najdlhšie formovalo kultúru národov kontinentu. Kvalitu demokracie nereprezentuje pomer väčšiny a menšín, ale morálka väčšiny. Preto je mravný étos pre vývoj demokracie rozhodujúci.

3.    “Európa sa musí znovu stať vodkyňou humanity”. Vo vzťahoch medzi ľuďmi a národmi je najdôležitejšia ľudskosť. Preto cieľom a zároveň kritériom nášho konania na všetkých úrovniach štátnej a európskej správy musí byť dôstojný život každej osoby a každého národa. Bezbrehý individualizmus a násilný kolektivizmus sú škodlivé extrémy.

Viac..  Michal Wiezik: Vlk je chránený na Slovensku aj na európskej úrovni. Prišli sme s výzvou "nestrielajte vlky"

4.    “Zjednotená Európa je predzvesťou všeobecnej solidarity v budúcnosti”. Solidarita je základným spojivom v stavbe spoločného domu. Ak by sa vytratila, dom sa oslabí, ba rozpadne. Rozumná solidarita a účinná spravodlivosť sú základom pre lepšie, ľudskejšie storočie. Je to náš základný záujem a diel zdpovednosti na celosvetovej úrovni.

 Ak bude zjednotená Európa verná Schumanovmu odkazu, bude stabilným spoločným domom i dobrým príkladom a konštruktívnym aktérom vo svete. Rovnako to však platí aj pre Slovensko, ktoré je v strede Európy. V akej miere dnes Európska únia a Slovensko spĺňajú uvedené kritériá, je otázka, výzva i zodpovednosť pre každého z nás.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravi Ján Figeľ.

O Ján Figeľ

Ján Figeľ je Osobitným vyslancom EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Je to skúsený slovenský a európsky politik. Pôsobil ako Hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do EU, potom ako prvý slovenský eurokomisár. Bol predsedom KDH (2009 - 16), vicepremiérom a ministrom dopravy, podpredsedom NR SR.

Odporúčame pozrieť

figel

Ján Figeľ poslal vláde list kvôli zákazu verejných bohoslužieb. Obrátil sa aj na Európsky súd pre ľudské práva. Prečítajte si celé znenie

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády SR, obraciam sa na Vás s odvahou a s …

Consent choices