lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Bezpečnosť liekov a potravín zostane aj po brexite nezmenená

Zdravie a bezpečnosť potravín sú dve oblasti, ktoré majú obrovský vplyv na každodenný život občanov, ale aj na fungovanie nespočetného množstva prevádzkovateľov a podnikov.

Bezpečnosť liekov zostane aj po brexite nezmenená. Členské štáty a Európska agentúra pre lieky neustále monitorujú situáciu a spolupracujú s farmaceutickým priemyslom, aby dostupnosť liekov v EÚ zostala aj naďalej neporušená. Komisia aktívne informuje zainteresované strany aj o potrebe zabezpečiť certifikáciu zdravotníckych pomôcok prostredníctvom príslušného orgánu v rámci európskej dvadsaťsedmičky. Komisia zostáva aj v intenzívnom kontakte so Spojeným kráľovstvom a EÚ-27, aby sa zabezpečilo, že všetky certifikáty pre zdravotnícke pomôcky vydané v Spojenom kráľovstve budú prenesené do EÚ 27 ešte pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva, čím sa EÚ snaží minimalizovať problémy s dodávkou zdravotníckych pomôcok.

EÚ má najvyššie normy bezpečnosti potravínna svete. Voľný pohyb zvierat a potravín je možný vďaka prísnemu systému spoločných kontrol. Spojené kráľovstvo dováža viac ako 73% svojich agropotravinárskych výrobkov z EÚ. Po brexite pribudnú nové kontroly na našich hraniciach so Spojeným kráľovstvom a členské štáty už dnes zriaďujú hraničné inšpekčné stanice, ktoré Komisia urýchlene schvaľuje.

Členské štáty prijímajú potrebný personál na vybavovanie colných a bezpečnostných kontrol. V najviac postihnutých krajinách bolo prijatých viac ako 2 000 odborníkov (Francúzsko, Belgicko, Írsko, Holandsko, Dánsko). Komisia uskutočňuje potrebné opatrenia, aby sa britským výrobkom a zvieratám  umožnilo naďalej vstupovať do EÚ za predpokladu, že Spojené kráľovstvo prijme príslušné nové právne predpisy a že budú splnené potrebné podmienky bezpečnosti potravín. Napríklad, aby bolo možné vyvážať výrobky živočíšneho pôvodu do EÚ, musí byť Spojené kráľovstvo „uvedené“ Komisiou ako tretia krajina, ktorá má povolenie na vývoz a produkty musia spĺňať všetky požiadavky EÚ na bezpečnosť potravín.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Pokiaľ ide o domáce zvieratá, budú naďalej môcť cestovať, ale podmienky sa budú meniť, pretože pribudnú nové kontroly na hraniciach EÚ so Spojeným kráľovstvom.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices