vodic
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci navrhujú zmeny, ktoré by viedli k lepším podmienkam oddychu pre vodičov

Poslanci prepísali legislatívny návrh týkajúci sa pracovných podmienok vodičov a nezákonných postupov v sektore cestnej nákladnej dopravy a posunuli ho do druhého čítania.

Parlament tak schválil svoj mandát na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o reforme pravidiel vysielania vodičov, ich odpočinku a účinnejšieho vymáhania pravidiel týkajúcich sa kabotáže – teda prepravy v rámci členského štátu zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení cezhranične prevážaného nákladu. Navrhované zmeny by tiež mali ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v rámci EÚ dopravcami, ktorí využívajú schránkové spoločnosti.

Spravodlivejšia konkurencia a potláčanie nezákonných praktík

Parlament za účelom ľahšej kontroly dodržiavania právnych predpisov presadzuje, aby sa súčasné pravidlá obmedzujúce počet kabotážnych prepráv a vykládok nahradili časovým limitom pre kabotáž – v trvaní troch dní. Prekročenia hraníc by mali byť zaznamenávané tachografom. Po ukončení kabotážnej prepravy by vozidlo malo v domovskom členskom štáte stráviť aspoň 60 hodín predtým, ako vyrazí na ďalšiu takúto prepravu, aby sa zabránilo takzvanej systematickej kabotáži.

V snahe vysporiadať sa s fenoménom schránkových firiem poslanci navrhujú, aby prepravné spoločnosti museli na území členského štátu, v ktorom sú registrované, realizovať podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Nakoľko medzištátna cestná preprava sa nerealizuje iba nákladnými automobilmi, pravidlá EÚ by sa podľa poslancov mali vzťahovať aj na dopravcov využívajúcich ľahké úžitkové vozidlá.

Jasné pravidlá vysielania vodičov a menej byrokracie pre dopravcov

Zákonná úprava vysielania vodičov na úrovni EÚ prinesie podľa poslancov jasný právny rámec pre uplatňovanie pravidiel vysielania pracovníkov vo vysoko mobilnom sektore cestnej nákladnej dopravy, zaistí spravodlivú odmenu pre vodičov a zabráni uplatňovaniu odlišných pravidiel niektorými členskými štátmi, ktoré zvyšujú byrokratickú záťaž dopravcov.

Pravidlá vysielania vodičov by sa podľa poslancov mali vzťahovať na kabotážnu a cezhraničnú prepravu, s výnimkou tranzitu, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s jednou vykládkou alebo nakládkou tovaru v každom smere (prípadne žiadna vykládka či nakládka po ceste do destinácie a dve pri návrate).

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Parlament sa zasadzuje za využívanie digitálnych technológií, ktoré by zjednodušili vodičom ich prácu a znížili prestoje počas cestných kontrol. Kontroly a inšpekcie by sa podľa poslancov mali zamerať na prepravné spoločnosti s horšou históriou dodržiavania pravidiel. Naopak, dopravcovia, ktorí pravidlá rešpektujú, by sa mali dočkať menšieho počtu náhodných kontrol.

Lepšie pracovné podmienky pre vodičov

Poslanci tiež navrhujú zmeny, ktoré by viedli k lepším podmienkam oddychu pre vodičov. Prepravné spoločnosti by napríklad mali zorganizovať prácu svojich vodičov tak, aby im pravidelne, aspoň však raz za štyri týždne, umožňovala vrátiť sa domov. Povinný týždenný odpočinok vodičov by sa podľa schváleného textu nemal čerpať v kabíne vozidla.

Videozáznam vyhlásenia spravodajcu je k dispozícii tu (začiatok približne o 15h30).

Výsledky hlasovania

Mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o pravidlách vysielania vodičov (smernica) bol v pléne schválený pomerom hlasov 317 (za): 302 (proti): 14 (zdržalo sa hlasovania).

Mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o pravidlách upravujúcich čas odpočinku vodičov (nariadenie) bol v pléne schválený pomerom hlasov 394 (za): 236 (proti) 5 (zdržalo sa hlasovania).

Mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o pravidlách, ktoré upravujú prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy a prístup na trh cestnej nákladnej dopravy a ktoré sa týkajú aj kabotážnej prepravy a schránkových firiem (nariadenie), bol v pléne schválený pomerom hlasov 371 (za): 251 (proti): 13 (zdržalo sa hlasovania).

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Bude musieť prísť k zásadnej redukcii emisií z nákladnej dopravy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices