supermarket, spotrebitel
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ posilní pravidlá na ochranu spotrebiteľa

Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o prísnejších pravidlách na ochranu spotrebiteľa, ktoré sa dajú lepšie presadzovať.

Medzi najvýznamnejšie zlepšenia patrí väčšia transparentnosť pre spotrebiteľov pri nakupovaní online, účinnejšie sankcie a jasné pravidlá pre riešenie problému dvojakej kvality výrobkov v EÚ. Tieto nové pravidlá navrhla Európska komisia v apríli minulého roka ako súčasť balíka s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Cieľom je posilniť ochranu spotrebiteľov vďaka zvýšenej transparentnosti a dôsledného presadzovania pravidiel v prípadoch, keď sú spotrebitelia klamaní. Nová dohoda zaistí, že spotrebitelia budú vedieť čo a od koho kupujú.“

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: „Táto dohoda znamená, že dvojakým štandardom na vnútornom trhu odzvonilo. Spotrebitelia by už nemali byť zavádzaní tým, že sa dva odlišné výrobky prezentujú ako identické. Obchodníci, ktorí budú naďalej podvádzať, budú čeliť vysokým sankciám. Nová dohoda tiež posilní ochranu spotrebiteľov a zvýši transparentnosť pri nakupovaní online.“ 

Prijaté opatrenia prinesú spotrebiteľom konkrétne výhody.

  • Účinné sankcie za porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa: vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa budú mať právomoc koordinovane ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Za rozsiahle porušenia právnych predpisov, ktoré sa budú týkať spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch EÚ a ktoré podliehajú koordinovanému presadzovaniu právnych predpisov EÚ, sa bude môcť v každom dotknutom členskom štáte uložiť maximálna pokuta vo výške 4 % ročného obratu obchodníka. 
  • Riešenie dvojakej kvality spotrebného tovaru: v nových pravidlách sa objasňuje, že uvedenie výrobku na trh ako výrobku identického s rovnakým výrobkom v iných členských štátoch, ak má tento tovar v skutočnosti neopodstatnene výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti, by sa považovalo za klamlivú praktiku. 
  • Posilnené spotrebiteľské práva na internete: spotrebitelia budú musieť byť pri nakupovaní v internetovom obchode jasne informovaní o tom, či nakupujú výrobky alebo služby od obchodníka alebo od súkromnej osoby, aby vedeli, ako sú chránení v prípade problémov. Pri vyhľadávaní na internete budú spotrebitelia vždy vedieť, či za zobrazený výsledok vyhľadávania platí predávajúci. Budú takisto informovaní o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie výsledkov vyhľadávania.
Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Schválili sme právo na opravu, čo to znamená?

Ďalšie kroky

Túto predbežnú dohodu musí teraz oficiálne prijať Európsky parlament a Rada. 

Súvislosti

Nová dohoda pre spotrebiteľov stavia na dosiahnutých úspechoch Junckerovej Komisie v oblasti zlepšovania ochrany spotrebiteľa.

V rámci stratégie pre jednotný digitálny trh Komisia zrealizovala mnoho iniciatív, ktorými sa pravidlá ochrany spotrebiteľa prispôsobili online svetu, napríklad zrušila roamingové poplatky alebo neopodstatnené geografické blokovanie. Modernizované nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré bolo prijaté v roku 2017, zároveň zlepší presadzovanie pravidiel orgánmi verejnej správy a cezhraničnú spoluprácu medzi orgánmi na ochranu spotrebiteľa.

Balík s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov sa skladá z dvoch návrhov smerníc:

  • návrhu na zmenu smernice Rady o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, smernice o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi, smernice o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom a smernice o právach spotrebiteľov. Cieľom tohto návrhu je modernizovať právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa a zlepšiť ich presadzovanie, najmä vzhľadom na vývoj v digitálnej oblasti.
  • návrh smernice o hromadných žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorou sa ruší smernica 2009/22/ES o súdnych príkazoch. Cieľom tohto návrhu je zlepšiť nástroje na zastavenie nezákonných praktík a uľahčenie dosiahnutia nápravy pre spotrebiteľov v prípadoch, keď sa mnohí z nich stanú obeťami rovnakého porušenia práv vedúceho k hromadnej ujme. Na tejto druhej smernici ešte pracuje Európsky parlament a Rada.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices