ovocie, zelenina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny má podľa agrorezortu aj edukácia spotrebiteľov

BRATISLAVA – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) si uvedomuje zaostávanie Slovenska v konzumácii ovocia a zeleniny, ktorá sa pohybuje pod odporúčanou dávkou potravín. Agrorezort sa preto podieľa na školskom programe, ktorého cieľom je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny a spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na školách. Rovnako tak napomáhať vytváraniu zdravých stravovacích návykov u detí a žiakov.

Ministerstvo má taktiež snahu zvyšovať informovanosť detí a rodičov o zdravej výžive prostredníctvom sprievodných opatrení. Uviedol to na zverejnené údaje Eurostatu Daniel Hrežík z odboru komunikácie MPRV. Ovocinárska únia upozorňuje, že hoci máme na Slovensku veľmi dobré prírodné podmienky, nedokážeme dopestovať ani polovicu domácej nízkej spotreby. V sadoch a na poliach nemá kto pracovať a zákony podnikateľské prostredie stále viac a viac sťažujú, upozorňuje prezident ovocinárov Marián Varga.

Situácia s nízkou konzumáciou ovocia a zeleniny sa na Slovensku dlhodobo nemení a Slováci aj naďalej v tomto smere zaostávajú za priemerom EÚ. Potvrdili to aj najnovšie údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Podľa nich 64 % obyvateľov EÚ konzumovalo v roku 2017 denne ovocie a zeleninu aspoň jedenkrát, pričom slovenský priemer dosahoval v danom roku úroveň 53 % pri ovocí (18. miesto v EÚ-28) a 52 % pri zelenine (19. miesto). Slovensko za priemerom EÚ zaostávalo aj v štatistikách, ktoré hodnotili konzumáciu ovocia a zeleniny minimálne dvakrát za deň. „Bohužiaľ, môžeme len potvrdiť zaostávanie SR v konzumácii ovocia a zeleniny, ktorá sa pohybuje pod odporúčanou dávkou potravín. Spotrebu ovocia a zeleniny každoročne hodnotíme v rámci spotreby potravín v SR v zelenej správe,“ povedal Daniel Hrežík.

Aj na základe zverejnených údajov Eurostatu je podľa agrorezortu vhodné, aby sa aj naďalej pokračovalo v programe, ktorého cieľom je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny a spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov, a teda aj takouto formou vplývať na edukáciu a na spotrebu ovocia, zeleniny a mlieka v SR. „Aj z tohto pohľadu, pre zvýšenie efektu školského programu je potrebné navýšiť prostriedky štátneho rozpočtu do programu. V neposlednej miere je potrebné zvyšovať edukáciu detí a rodičov prostredníctvom škôl o zdravotných účinkoch ovocia a zeleniny,“ dodal Daniel Hrežík.

Viac..  P. Lane z ECB očakáva "mäkké pristátie" ekonomiky

Aj Ovocinárska únia Slovenskej republiky (OÚSR) potvrdila, že Slováci už dlhodobo patria k tým obyvateľom EÚ, ktorí majú veľmi nízku konzumáciu ovocia a zeleniny. „Hoci prírodné podmienky máme veľmi dobré, nedokážeme dopestovať ani polovicu domácej nízkej spotreby. V našich sadoch a na našich poliach nemá kto pracovať a naše zákony nám podnikateľské prostredie stále viac a viac sťažujú. Je to veľmi zlé. Mnohí pestovatelia sa preto stávajú viac obchodníkmi, ak chcú prežiť. Pravidlá trhu neakceptujú umelú legislatívu. V tom je kameň úrazu. Mnoho rokov sme stratili a budúcnosť? To je škoda preškoda,“ konštatoval prezident ovocinárov Marián Varga.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices