benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Oznamovateľom protispoločenskej činnosti musíme zaručiť účinnú ochranu

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný návrhu smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Európskej únie.  Pravidlá v jednotlivých členských štátoch sú v tejto oblasti v súčasnosti stále nastavené rozdielne. Existuje preto veľký priestor na spoločný nezávislý európsky rámec, ktorý by pomáhal pri odhaľovaní protispoločenskej činnosti.

To zároveň neznamená, že by existujúce právomoci, či konkrétne nástroje aktuálne účinné v členských krajinách mali byť akýmkoľvek spôsobom obmedzované. „Naopak, ide skôr o využitie skúseností zo štátov kde ochrana takýchto oznamovateľov funguje dobre a ich prenesenie na európsku úroveň,“ vysvetlila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Oznamovatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri predchádzaní a náprave porušovania všeobecného záujmu. „Týka sa to viacerých oblastí akými sú napríklad ochrana finančných záujmov a nahlasovanie podozrení z korupcie, ochrany životného prostredia, verejného zdravia, bezpečnosti, či vyhýbanie sa daňovým povinnostiam,“ priblížila europoslankyňa. Všetky majú pritom negatívny, nepriaznivý dosah na celú spoločnosť.

Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Oznamovatelia takýchto konaní preto musia mať zaručenú úplnú a účinnú ochranu. Tá by sa mala v potrebnej miere týkať aj tých, ktorí im pri nahlasovaní daných činností pomáhajú. Oznamovatelia musia byť chránení pred akýmikoľvek odvetnými opatreniami. V prípade potreby im musí byť zaručená finančná, právna či psychologická podpora. Zároveň je nevyhnutný efektívny systém sankcií voči tým, ktorí by oznamovateľom chceli rôznym spôsobom zabrániť hovoriť,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices