Frontex
Ilustračné PHOTO: © European Union.-EP

Európsky parlament podporil posilnenie Frontexu

Európsky parlament schválil dohodu s ministrami členských štátov na posilnení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá by mala zaistiť lepšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ.

Nové nariadenie o Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 403 (za): 162 (proti): 44 (zdržalo sa hlasovania), by malo odstrániť existujúce nedostatky v činnosti agentúry a lepšie ju pripraviť na aktuálne výzvy v oblasti bezpečnosti a migrácie.

Stály desaťtisícový zbor do roku 2027

Stály desaťtisícový zbor pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ by mal podporiť vnútroštátne orgány pri vykonávaní úloh v oblasti kontroly hraníc a návratovej politiky, ako aj v boji proti cezhraničnej kriminalite. Počet operačných pracovníkov nového Frontexu by sa mal do roku 2021 zvýšiť na päťtisíc, stály desaťtisícový zbor by mal byť plne funkčný do roku 2027. Nariadenie počíta aj s vytvorením samostatnej rezervy, ktorá by mala byť nasadzovaná v núdzových situáciách.

Stály zbor bude pozostávať z príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorých bude zamestnávať priamo Frontex, ako aj z povinne vyslaného personálu členských štátov.

Efektívnejšia návratová politika a spolupráca s tretími krajinami

Posilnená Európska pohraničná a pobrežná stráž bude pomáhať členským štátom pri identifikácií občanov tretích krajín, ktorí sa na území EÚ nachádzajú neoprávnene, ako aj pri získavaní cestovných dokladov pre tieto osoby za účelom ich návratu do vlasti. Frontex by mal zároveň v budúcnosti užšie spolupracovať s Európskym podporným úradom pre azyl.

Nariadenie tiež posilňuje spoluprácu s krajinami za hranicami Únie odstránením súčasného obmedzenia, ktoré Frontexu umožňovalo uzatvárať dohody iba s krajinami v bezprostrednom susedstve EÚ. Súčasťou novej právnej úpravy sú však aj záruky týkajúce sa ochrany základných práv a osobných údajov dotknutých osôb pri uzatváraní dohôd s tretími krajinami. Operačnú činnosť agentúry z hľadiska dodržiavania základných práv bude permanentne monitorovať skupina pozorovateľov.

Viac..  Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Vyhlásenie spravodajkyne

„Táto právna norma zmení spôsob, akým sa Európska pohraničná a pobrežná stráž zaoberá migráciou, pričom zaistí, že k dispozícii bude mať 10.000 pohraničníkov a zamestnancov. Zintenzívni boj proti cezhraničnej kriminalite, ochráni základné práva a pomôže pri efektívnom navracaní osôb, ktoré nemajú nárok na ochranu. Našimi hlavnými zásadami bola férovosť voči tým, ktorí potrebujú ochranu, pevnosť voči tým, ktorí na ňu nemajú nárok a tvrdosť voči tým, ktorí sa snažia zneužiť najzraniteľnejšie osoby na tejto planéte. Občania nás o to žiadali a my sme to zabezpečili, a to v rekordnom čase,‟ uviedla spravodajkyňa Roberta Metsola (EPP, MT).

Ďalší postup

Parlamentom schválený text nariadenia, na ktorého znení sa poslanci vopred dohodli so zástupcami ministrov členských štátov, musí pred vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices