Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Program InvestEU má podporiť tvorbu pracovných miest, investícií a inovácií

Posledný deň záverečného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu pred májovými voľbami bude venovaný aj podpore investícií prostredníctvom programu InvestEU. Jeho cieľom je v období 2021 – 2027 prostredníctvom zvýhodnených úverov a záruk zmobilizovať v celej Európskej únii (EÚ) dodatočné investície vo výške viac ako 650 miliárd eur.

Ide o snahu pokračovať v stimulovaní tvorby pracovných miest, investícií a inovácií. Mal by slúžiť aj ako akýsi odrazový mostík pre strategické investície napríklad v oblasti výskumu a vývoja, ktoré by za normálnych okolností neboli ľahko realizovateľné, no majú potenciál byť prínosom pre hospodárstvo EÚ a jej členských krajín,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Program zlučuje viacero existujúcich programov financovania z prostriedkov EÚ do jednej štruktúry. Je pokračovaním Investičného plánu pre Európu známeho pod označením Junckerov plán a nahrádza Európsky fond pre strategické investície, ktorý vznikol v reakcii na finančnú krízu. Okrem výskumu, vývoja a digitalizácie môžu byť jeho prostredníctvom financované projekty zamerané na rozvoj infraštruktúry, sociálnych investícií a zručností, či rozvoja malého a stredného podnikania,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Podporuje tak rozvoj podnikateľských príležitostí. Snahou je výrazným spôsobom zvýšiť úroveň investícií v Európe a priniesť tak ďalšie oživenie hospodárstva v budúcnosti,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices