rapex
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chce zabrániť vstupu nebezpečných výrobkov na trh

EÚ zintenzívňuje snahu o to, aby sa na trh dostávali iba výrobky, ktoré sú bezpečné a spĺňajú právne predpisy EÚ. Rada prijala nariadenie, ktorým sa posilňuje dohľad nad trhom v snahe dosiahnuť, aby výrobky, ktoré sa v EÚ uvádzajú na trh, boli bezpečné a spĺňali právne predpisy EÚ. Nariadením sa tiež sprísni presadzovanie pravidiel EÚ, čím sa má zvýšiť dôvera spotrebiteľov vo výrobky na trhu EÚ.

„Tieto nové pravidlá zaručia, že výrobky na jednotnom trhu (aj výrobky predávané online) budú spĺňať naše prísne spoločné pravidlá EÚ a bezpečnostné normy a majú potrebné certifikáty. Okrem toho sa nimi zabezpečuje aj voľný pohyb tovaru, ochrana spotrebiteľa a rovnaké podmienky pre voľnú hospodársku súťaž pre všetky hospodárske subjekty,“ uviedol Niculae BĂDĂLĂU, rumunský minister hospodárstva.

Nariadenie:

  • konsoliduje existujúci rámec pre činnosti dohľadu nad trhom,
  • rieši výzvy medzinárodného elektronického obchodu a online predaja,
  • nabáda orgány dohľadu nad trhom z viacerých členských štátov, aby prijímali spoločné opatrenia,
  • v záujme lepšej výmeny informácií medzi orgánmi a Komisiou zavádza plne digitalizovanú organizáciu práce,
  • vytvára posilnený rámec pre kontrolu výrobkov vstupujúcich na jednotný trh a pre zlepšenie spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom a colnými orgánmi.

Ďalšie kroky

Nariadenie je ešte potrebné podpísať a uverejniť v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po jeho uverejnení. Uplatňovať sa začne dva roky od nadobudnutia účinnosti. Viaceré ustanovenia sa však budú uplatňovať od 1. januára 2021.

Viac..  Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Kontext

Na jednotnom trhu je zo všetkých štyroch základných slobôd najrozvinutejší voľný pohyb tovaru. Vytvára približne 25 % HDP EÚ a 75 % obchodu s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Na EÚ pripadá približne jedna šestina svetového obchodu s tovarom. V roku 2015 bola hodnota obchodu s tovarom medzi členskými štátmi EÚ vyčíslená na 3 063 miliárd EUR.

Prijaté nariadenie je súčasťou tzv. balíka návrhov o výrobkoch, do ktorého patrilo aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte. To bolo prijaté v marci 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices