Jourova
Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby uznali rómsky holokaust

Vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa a komisárky Jourovej

„Pri príležitosti Dňa pamiatky rómskych obetí holokaustu si chceme uctiť pamiatku 500 000 rómskych obetí holokaustu. Tento rok si s hlbokým zármutkom pripomíname 75. výročie zavraždenia posledných Rómov, ktorí boli neprávom a brutálne uväznení v tzv. cigánskom rodinnom tábore v Osvienčime – ľudí, ktorí boli odsúdení na smrť len za to, kým boli.

V našich moderných európskych spoločnostiach a politických diskusiách neexistuje priestor pre dehumanizáciu Rómov alebo iných menšín. Zverstvá z minulosti pripomínajú, že rovnosť a nediskriminácia sú hodnoty, ktoré nemožno považovať za samozrejmé: ich obrana si vyžaduje našu neustálu pozornosť a pripravenosť postaviť sa tým, ktorí by ich chceli spochybniť.

Uplynulo 75 rokov, ale nezabúdame. Spomienka na hrôzy minulosti nás všetkých musí inšpirovať k tomu, aby sme sa postavili za hodnoty, v ktoré veríme. Aby sme na každého z našich spoluobčanov hľadeli ako na ľudskú bytosť, ako na jednotlivcov, a aby sme si uvedomovali, ako by sme sa cítili, keby sme boli na ich mieste. To je poznatok, ktorý sme získali od našich rodičov a starých rodičov, ktorí zažili tieto najtemnejšie časy. Spolu s našimi členskými štátmi a miestnymi komunitami budeme preto naďalej bojovať proti všetkým formám rasizmu a etnickej diskriminácie tu v Európe a na celom svete.

Vyzývame všetky členské štáty, aby uznali rómsky holokaust a pripomenuli si 2. august ako Deň pamiatky rómskych obetí holokaustu v celej EÚ.“

Súvislosti

Európsky parlament v roku 2015 vyhlásil 2. august za „Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu“. Cieľom je pripomenúť si 500 000 Rómov – čo v tom čase predstavovalo minimálne štvrtinu celkovej rómskej populácie – ktorí boli zavraždení v nacistami okupovanej Európe.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová sa 2. augusta 2019 zúčastní na spomienkovej slávnosti v Osvienčime – Brezinke pri príležitosti 75. výročia vyhladenia posledných zostávajúcich Rómov v miestnom koncentračnom tábore. Na spomienkovú slávnosť, ktorú organizuje Ústredná rada nemeckých Sintov a Rómov v spolupráci so združením Rómov v Poľsku a štátnym múzeom Osvienčim – Brezinka, príde viac ako 1 500 zástupcov rómskej komunity z celej Európy. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia vlád, delegácií, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti.

Viac..  Von der Leyenová odporučila Hoekstru na post eurokomisára pre klimatické otázky

V máji 1944 začali nacisti realizovať svoj plán „konečného riešenia“ pre tzv. cigánsky rodinný tábor v Osvienčime. Začiatok likvidácie uvedeného tábora bol naplánovaný na 16. mája 1944. Keď sa jednotky SS pokúsili vyhnať väzňov z barakov, rómski muži, rómske ženy a deti sa proti nim vzbúrili. Nemali nijaké zbrane, iba palice, nástroje a kamene, no i tak prinútili jednotky SS stiahnuť sa. Následne bol 2. augusta 1944 rozkaz vydaný znova a asi 3 000 rómskych mužov, žien a deti skončilo v plynových komorách tábora Osvienčim – Brezinka. Odhaduje sa, že 19 000 z 23 000 Rómov, ktorí boli poslaní do tábora v Osvienčime, tam zomrelo.

Európske inštitúcie a každá krajina EÚ nesú spoločnú zodpovednosť za boj proti diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu a za zlepšenie integrácie Rómov. Európska komisia v roku 2011 vyzvala k prijatiu vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov. Pokrok dosiahnutý od zavedenia rámca EÚ bol hodnotený v strednodobom hodnotení z roku 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices