prasa
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Veterinári potvrdili ďalšie prípady moru ošípaných

TREBIŠOV / Na území Trebišovského okresu zaznamenali ďalšie dva prípady Afrického moru ošípaných. Tretí prípad bol neďaleko, v obci Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu. Štvrtý prípad bol v obci Rad.

„Ošípané v daných obciach budú v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene,“ informovalo ministerstvo pôdohospodárstva.  Zdroj nákazy nie je doteraz jasný, v súčasnosti prebieha epizootologické šetrenie. Celkovo tak ide už o štyri prípady AMO na Slovensku. Do ochranného pásma sú zaradené obce, a to minimálne tri kilometre od ohnísk, Strážne, Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše.

Pásmo pozorovania 

Tu sú zaradené obce, minimálne 10 kilometrov od ohnísk, Viničky, Klín nad Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov, Zatín, Bol‘, Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Bot’any, Ptrukša, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník, Malčice, Petrikovce, Veľké Raškovce, Ižkovce, Beša, Čičarovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Budince, Kapušianske Kľačany, Ruská, Veľké Slemence.

Odškodné pre chovateľov

Chovatelia, ktorí prišli o ošípané, budú môcť ministerstvo pôdohospodárstva požiadať o odškodnenie prostredníctvom výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov zvierat. Výška kompenzácie sa bude podľa ministerstva vypočítavať nasledovne. „Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 kilogramov (vrátane odstavčiat) – 3 eurá za kilogram. Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 kilogramov – 1,40 eura za kilogram,“ vysvetlil Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV.

Chovatelia musia pri výzve na odškodnenie doložiť vyplnenú žiadosť o poskytnutie dotácie, vyhlásenie podľa vzoru, ktoré je súčasťou tejto výzvy, doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa, na ktorý sa má dotácia poukázať, či výpis z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS). Zároveň musia chovatelia doložiť aj kópiu dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná RVPS, kópiu dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná RVPS a kópiu dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat podľa kategórie.

Viac..  Krízové nástroje štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a rybárstva ostávajú v platnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozorňuje, že chovatelia môžu požiadať o odškodnenie do 13. septembra 2019, no najskôr musia byť ukončené veterinárne opatrenia v danej oblasti.

Prvýkrát zaznamenali AMO 25. júla u drobnochovateľa v okrese Trebišov. Konkrétne ide o chovateľa v obci Strážne v blízkosti hraníc s Maďarskom.

Starosta dotknutej obce uviedol, že pre nich potvrdenie nákazy nie je novinkou. Problémy s ošípanými totiž registrujú už asi dva týždne. Ošípané dostali horúčku, sú malátne a následne uhynú. U spomínaného drobnochovateľa vo štvrtok dezinfikovali dvor i maštaľ, o sedem dní prebehne ďalšia dezinfekcia. Pre nákazu museli minulý týždeň veterinári utratiť približne 70 ošípaných v obci Veľký Kamenec v okrese Trebišov. Chovatelia sa teraz dožadujú čo najskôr finančnej kompenzácie.

Veterinári nemohli od utratenia ušetriť ani čerstvo narodené ošípané. Vírus afrického moru je totiž rýchly a zákerný. „Je to nemožné vyliečiť. Úhyn je 100 percentný od nakazenej ošípanej,“uviedol Arpád Molnár, obvodný veterinárny lekár. Do dnešného dňa už bolo utratených asi 100 zvierat.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices