falsovany tovar
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európski colníci zadržali minulý rok falšovaný tovar za milióny eur

Podľa aktuálnych údajov, ktoré zverejnila Európska komisia, sa v roku 2018 zvýšil počet prípadov, keď bol pri dovoze do EÚ zachytený falšovaný tovar. Príčinou je veľký počet malých balíkov zasielaných expresnou doručovacou službou či poštou. Počet zaistených zásielok narástol z 57 433 v roku 2017 na 69 354 v roku 2018, hoci celkové množstvo zaisteného tovaru sa oproti minulému roku znížilo. V roku 2018 sa zaistilo 27 miliónov výrobkov, ktoré porušovali práva duševného vlastníctva. Ich predajná hodnota na čiernom trhu predstavovala takmer 740 miliónov eur.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: „Colníkom v celej EÚ sa darí odhaľovať a následne zaistiť falšovaný tovar, ktorý je nezriedka pre spotrebiteľov nebezpečnýPrácu im čoraz viac sťažuje narastajúci počet malých balíkov, ktoré sa do EÚ dostávajú prostredníctvom predaja online. Prednostne sa pri tom zameriavame aj na ochranu integrity jednotného trhu a colnej únie a účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva v medzinárodnom dodávateľskom reťazci. V našom ťažení proti falšovaniu a pirátstvu nesmieme ustávať.“

Hlavnou kategóriou zaisteného tovaru boli cigarety, ktoré predstavovali 15 % z celkového množstva zaistených výrobkov. Po nich nasledovali hračky (14 %), obalový materiál (9 %), štítky, etikety a nálepky ( 9%) a odevy (8 %). Výrobky určené na každodennú osobnú potrebu v domácnosti, ako napríklad telová kozmetika, lieky, hračky a elektrické domáce spotrebiče spolu tvorili takmer 37 % celkového množstva zaisteného tovaru.

Najviac tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva pochádzalo aj naďalej z Číny. Severné Macedónsko bolo zase hlavnou krajinou pôvodu falšovaných alkoholických nápojov. Iné nápoje, parfumy a kozmetika pochádzali v prvom rade z Turecka. Európski colníci odhalili veľké množstvo falšovaných hodiniek, mobilných telefónov a príslušenstva, atramentových náplní a tonerov, CD/DVD nosičov a štítkov, etikiet a nálepiek z Hongkongu (Číny). Hlavným pôvodcom počítačového vybavenia bola India, cigarety putovali najmä z Kambodže a obalový materiál z Bosny a Hercegoviny.

Súvislosti

Za posledných 50 rokov sa z colnej únie stal základný kameň jednotného trhu – udržiava bezpečnosť na hraniciach EÚ a chráni občanov pred zakázanými a nebezpečnými výrobkami, ako sú zbrane, drogy a falšovaný tovar.

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Správa Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva sa vydáva každý rok od roku 2000 a vychádza z údajov, ktoré Komisii zasielajú colné správy členských štátov.

Prezentované údaje sú cenným zdrojom informácií, ktoré slúžia na analýzu porušovania práv duševného vlastníctva a pomocou ktorých ostatné inštitúcie, ako napríklad Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a OECD, mapujú ekonomické údaje a trasy, ktoré falšovatelia najčastejšie využívajú.

V novembri 2017 Komisia prijala ucelený balík opatrení v snahe o dôslednejšie uplatňovanie a presadzovanie práv duševného vlastníctva a zintenzívnenie boja proti falšovaniu a pirátstvu. V roku 2018 na to nadviazal nový akčný plán EÚ v colnej oblasti na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 2018 až 2022, ktorý už prijala Rada.

Stredisko Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zverejnilo ďalšiu doplňujúcu správu s názvom „Správa o presadzovaní práv duševného vlastníctva v EÚ: výsledky na hraniciach EÚ a v členských štátoch za obdobie 2013 – 2017“. Vychádza aj z údajov GR TAXUD a dopĺňa správu o trendoch, ktoré možno pri tovare zaistenom na hraniciach za posledné roky pozorovať, údajmi o tovare zaistenom vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva na vnútornom trhu.

Zo skoršej štúdie takisto vyplynulo, že vinou falšovaného tovaru dosahujú straty na priamom predaji európskych podnikov 56 miliárd eur ročne, čo zodpovedá strate takmer 468 000 pracovných miest. Keď sa pridruží dominový efekt zasahujúci ďalšie sektory, celkové straty predaja predstavujú 92 miliárd eur.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices