rokovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Na splnenie vízie a cieľov Agendy 2030 je potrebné urýchliť činnosť všetkých aktérov

Rada prijala súbor záverov o tom, ako EÚ vykonáva Agendu Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja. Uvedené dokumenty sa považujú za nevyhnutné na odstránenie chudoby a zabezpečenie mierového, zdravého a bezpečného života pre súčasné a budúce generácie.

V záveroch sa zdôrazňuje, že na splnenie vízie a cieľov Agendy 2030 je potrebné urýchliť činnosť všetkých aktérov, či už v rámci EÚ alebo v iných častiach sveta. Opätovne sa v nich potvrdzuje, že EÚ a jej členské štáty budú naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri vykonávaní cieľov udržateľného rozvoja a súčasne budú podporovať účinný multilateralizmus a medzinárodný poriadok založený na pravidlách.

Rada víta správu Eurostatu z roku 2019 s názvom Monitorovacia správa o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja v kontexte EÚ ako kľúčový dokument na meranie pokroku EÚ pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. Nabáda tiež členské štáty, aby zvýšili ambicióznosť svojich opatrení a aktívne začleňovali Agendu 2030 do vnútroštátnych nástrojov plánovania, politík, stratégií a finančných rámcov.

Viac..  EÚ na 78. zasadaní Valného zhromaždenia OSN: globálne opatrenia a solidarita

Rada pripomína svoje závery z júna 2017 a naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú stratégiu vykonávania, v ktorej sa určia lehoty, ciele a konkrétne opatrenia na zohľadnenie Agendy 2030, a aby začleňovala ciele udržateľného rozvoja do všetkých príslušných vnútorných a vonkajších politík EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Spôsoby využitia umelej inteligencie sa musia obmedziť. EÚ chce jej využívanie regulovať

Podľa europoslancov nám pod pokrievkou tlie rozbuška, ktorá môže sledovať ľudí, vydávať sa za niekoho …

Consent choices