klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: Pre 91% európskych občanov je zmena klímy vážnym problémom

Podľa nového prieskumu Eurobarometra je ochrana životného prostredia dôležitá až pre 94 % občanov vo všetkých členských štátoch EÚ. Navyše 91 % občanov uviedlo, že zmena klímy je v EÚ vážnym problémom. Podľa 83 % opýtaných sú potrebné na ochranu životného prostredia celoeurópske právne predpisy.

Zo zistení uverejneného prieskumu Eurobarometra vyplýva, že ľudia si prajú, aby sa v záujme ochrany životného prostredia robilo viac, a že zodpovednosť by podľa nich mali niesť veľké spoločnosti a priemysel, národné vlády a EÚ, ako aj samotní občania. Respondenti sa domnievajú, že najúčinnejší spôsob riešenia environmentálnych problémov je „zmeniť naše spotrebné návyky“ a „zmeniť náš spôsob výroby a obchodu“.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Výsledky tohto prieskumu nás nijako neprekvapujú. Práve tieto obavy občanov chceme riešiť európskou zelenou dohodou. Teší ma, že ľudia podporujú zásadné zmeny, ktoré plánujeme urobiť v našej spoločnosti a hospodárstve, a že sa na nich chcú aktívne podieľať.“

Podľa zistení prieskumu tri najvýznamnejšie environmentálne problémy predstavujú zmena klímy, znečistenie ovzdušia a odpad. Vyše tri štvrtiny (78 %) opýtaných veria, že otázky životného prostredia majú priamy vplyv na ich každodenný život a zdravie. Vyše osem z desiatich občanov má obavy z vplyvu chemických látok prítomných vo výrobkoch dennej spotreby.

Verejnosť uznáva, že môže byť potrebné pristúpiť k zásadným zmenám. Respondenti, ktorých bolo viac ako 27 000, jasne podporujú politické opatrenia zamerané na zníženie plastového odpadu a znečisťovanie odpadom. Zo zistení takisto vyplýva, že výrobky by podľa občanov mali byť navrhnuté tak, aby umožňovali recykláciu plastov; zástupcovia priemyslu a maloobchodníci by sa mali usilovať o zníženie množstva plastových obalov, medzi ľuďmi by sa mala šíriť osveta o tom, ako znižovať objem plastového odpadu, a miestne orgány by mali zvýšiť počet a zlepšiť kvalitu zariadení na zber plastového odpadu.

Viac..  Nový Eurobarometer ukazuje pozitívny postoj Európanov k jazykovému vzdelávaniu

Skúmali sa aj postoje k odevnému priemyslu. Ľudia vyjadrili veľké obavy v súvislosti s otázkami životného prostredia a pracovných podmienok. Respondenti si želajú, aby oblečenie vydržalo dlhšie a vyrábalo sa z recyklovateľných materiálov.

V neposlednom rade občania vyjadrili podporu aj ďalším opatreniam, ako sú investície do výskumu a vývoja, väčšia informovanosť a vzdelávanie, nabádanie podnikov k udržateľným aktivitám či prísnejší legislatívny dohľad.

Súvislosti

Tento prieskum sa uskutočnil od 6. do 19. decembra 2019 vo vtedy 28 členských štátoch EÚ. Išlo o osobné rozhovory s približne 27 498 respondentmi z rôznych sociálnych a demografických skupín, ktorí na otázky odpovedali doma a vo svojom materinskom jazyku.

Tento osobitný prieskum Eurobarometra nadväzuje na osobitný prieskum Eurobarometra zameraný na tú istú tému, ktorý sa uskutočnil v októbri 2017. Mnohé z otázok sa v tomto osobitnom prieskume Eurobarometra opakovali.

O dac

Odporúčame pozrieť

Eurobarometer: Názory a očakávania občanov EÚ pred voľbami do Európskeho parlamentu

Z najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometra vyplýva, že Európania chcú, aby bola EÚ silnejšia a nezávislejšia, najmä …

Consent choices