koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia zriadila európsky tím vedcov pre pandémiu COVID-19

Európska komisia zriadila poradný výbor pre pandémiu COVID-19 zložený z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov, aby vypracoval usmernenia EÚ týkajúce sa vedeckých opatrení a koordinovaných opatrení manažmentu rizík. Výboru vytvorenému na základe mandátu členských štátov EÚ predsedá predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a spolupredsedá komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.

Predsedníčka Ursula von der Leyenová povedala: Vítam vytvorenie tohto urgentne zriadeného poradného výboru. Za týchto výnimočných okolností je mimoriadne dôležité zachovať na úrovni EÚ koordinovanosť a pri prijímaní rozhodnutí vždy zohľadňovať vedecké odporúčania. Ďakujem odborníkom, ktorí v takom krátkom čase súhlasili so zapojením sa do úsilia prispieť k čo najväčšiemu zefektívneniu všetkých zdravotných opatrení v EÚ. Spoločné opatrenia a solidarita sú najlepším postupom ako zabrániť šíreniu vírusu.“ 

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Spoločne s našimi odborníkmi na verejné zdravie, praktickí lekári, epidemiológovia a virológovia stoja na čele boja proti šíreniu pandémie COVID-19. Ak chceme tento boj vyhrať, čas a veda rozhodnú o našom víťazstve. Poradný výbor zohrá dôležitú úlohu pre zdravotné opatrenia proti pandémii Únie. Jeho práca bude dopĺňať a zúročovať prácu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).“

Poradný výbor bude Komisii poskytovať poradenstvo v týchto oblastiach:

  • formulovanie protiopatrení, ktoré sa majú adresovať všetkým členským štátom v súlade s rôznymi štádiami epidémie v EÚ ako celku a pri zohľadnení konkrétnych okolností jednotlivých členských štátov,
  • identifikácia a zmiernenie závažných medzier, nezrovnalostí alebo nedostatkov v opatreniach, ktoré sa na obmedzenie šírenia a riadenia šírenia pandémie COVID-19 prijali alebo majú prijať, a to aj v rámci klinického riadenia a liečby, a na prekonanie jej dosahu,
  • prioritizácia zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov, ako aj podporné opatrenia, ktoré sa majú organizovať alebo koordinovať na úrovni EÚ,
  • následne odporúčanie politických opatrení na riešenie a zmierňovanie dlhodobých následkov pandémie COVID-19.
Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Výbor sa skladá zo siedmich členov zo šiestich členských štátov, ktorí budú konať samostatne a nezávisle. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska agentúra pre lieky (EMA) a Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) sa zapoja ako pozorovatelia.

Členovia výboru budú rokovať aspoň dvakrát týždenne, ak nie častejšie, prostredníctvom videokonferencií, a to na základe otázok predložených Komisiou alebo z vlastnej iniciatívy.

Prvé oficiálne stretnutie výboru sa konalo stredu 18. marca. Komisia zverejní online na webovej lokalite výboru program a súvisiace dokumenty tejto skupiny s cieľom zabezpečiť transparentnosť a koordinovanú komunikáciu o protiopatreniach EÚ na boj proti šíreniu tejto epidémie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices