Žiadosť o nacenenie tovarov a služieb

O red

Odporúčame pozrieť

J. Lenarčič: Oblasť civilnej ochrany v EÚ musí mať pevnejší finančný základ

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany potrebuje ďalšie financie, a to aj na preventívne a …

Consent choices