koronavirus, ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Krajiny EÚ, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla najviac, dostanú pomoc z Európskeho fondu solidarity

Európsky parlament mobilizuje finančné prostriedky z európskych fondov na pomoc krajinám, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla najviac.

Tento štvrtok 26. marca sa koná mimoriadne plenárne zasadnutie. Poslanci budú počas neho hlasovať o návrhu komisie, v zmysle ktorého budú môcť členské štáty požiadať o pomoc z Európskeho fondu solidarity v boji proti pandémii COVID-19. Ide o súčasť série opatrení, ktorými sa Únia snaží zmobilizovať všetky svoje rozpočtové prostriedky na pomoc krajinám v tejto mimoriadnej situácii.

Z fondu solidarity EÚ sa financuje pomoc pri prírodných katastrofách. Európska komisia navrhuje rozšíriť jeho pôsobnosť, aby mohli byť peniaze z neho použité aj v prípade veľkých zdravotných kríz, ako aj tá, ktorej momentálne čelíme.

Krajiny, ktoré táto pandémia zasiahla najviac, budú môcť tento rok dostať z fondu až 800 miliónov eur. O konkrétnej výške pomoci pre jednotlivé krajiny sa bude rozhodovať prípad po prípade.

„Je veľmi rozumné, ak umožníme, aby bola s EFS financovaná pomoc proti COVID.19. Jeho dôsledky na ľudí, zdravie a hospodárstvo sú obrovské všade v Európe. V opačnom prípade by bol tento fond navždy zdiskreditovaný. Nariadenia sa musia prispôsobiť tak, aby reagovali na núdzové situácie a novú realitu. Robíme to preto, aby sme mohli vyjadriť solidaritu EÚ,“ uviedol  Younous Omarjee, (GUE/NGL, Francúzsko), predseda výboru EP pre regionálny rozvoj.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Solidarita v EÚ

Európsky fond solidarity bol zriadený v roku 2002 v reakcii na ničivé záplavy, ktoré vtedy zasiahli strednú Európu. Poskytuje sa z neho najmä finančná pomoc pre krajiny, ktoré postihli prírodné katastrofy. V zmysle súčasných pravidiel sa z neho môže financovať pomoc pri pohromách, ako sú záplavy, lesné požiare, zemetrasenia, búrky a suchá. Núdzové situácie v oblasti verejného zdravia, ako je napríklad Covid-19, zatiaľ nepatria do jeho pôsobnosti.

Podľa nových pravidiel sa z neho budú môcť aj naďalej financovať doterajšie núdzové kroky, ako napríklad obnova infraštruktúry, čistenie priestorov a poskytovanie dočasného ubytovania. Jeho pôsobnosť by sa mala rozšíriť aj na pomoc obyvateľstvu v prípade zdravotných kríz a na opatrenia zamerané na zabránenie ďalšiemu šíreniu infekčných chorôb.

V roku 2002 do roku 2018 bol Európsky fond solidarity mobilizovaný 87-krát v 23 členských štátoch a jednej kandidátskej krajine.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices