pocitac, zrucnosti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Študenti a podniky získajú nové možnosti podpory potrebnej pre svoj rast

Európsky investičný fond (EIF) a Európska komisia spúšťajú nový pilotný záručný nástroj na zlepšenie prístupu k financovaniu pre fyzické osoby a organizácie, ktoré chcú investovať do zručností a vzdelávania. Pilotný projekt s rozpočtom 50 miliónov EUR podporí financovanie pre študentov a vzdelávajúce sa osoby, podniky investujúce do zlepšovania zručností zamestnancov a organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu.

Pilotný záručný nástroj pre zručnosti a vzdelávanie S&E Pilot predstavuje novú iniciatívu dlhového financovania zameranú na stimulovanie investícií do vzdelávania, odbornej prípravy a zručností. Projekt sa spúšťa v rámci riešenia nezamestnanosti a ako reakcia na meniace sa potreby európskeho hospodárstva. Táto iniciatíva je obzvlášť dôležitá v ťažkej hospodárskej situácii, ktorej v súčasnosti čelia občania a podniky v Európe pre pandémiu koronavírusu. Vďaka projektu získajú podniky a študenti podporu počas krízy a následne aj po nej. Cieľom je zabezpečiť rozvoj Európy a udržať jej miesto na čele globálneho technologického vývoja a zároveň prispieť k rastu vedomostnej ekonomiky a urýchliť oživenie hospodárstva.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: Pilotný záručný nástroj pre zručnosti a vzdelávanie, ktorý má potenciál zmobilizovať 200 miliónov EUR v investíciách na rozvoj vzdelávania a zručností, predstavuje odrazový mostík pre vytvorenie odolnejších a inkluzívnejších spoločností a hospodárstiev počas zotavovania EÚ z pandémie COVID-19. Projekt poskytne potrebnú podporu na vznik vzdelávacích príležitostí a vývoj zručností v kľúčových sektoroch, akými sú napr. zdravotníctvo, vzdelávanie, bezpečnosť, digitálne a zelené hospodárstvo. Sprístupnenie financovania pre vzdelávajúce sa osoby, podniky a vzdelávacie organizácie umožní čo najväčšiemu počtu ľudí a podnikov čerpať tieto výhody.“

Generálny riaditeľ EIF Alain Godard dodal: „Investície do zručností prispievajú k rastu, ku konkurencieschopnosti a k sociálnej konvergencii. Vďaka pilotnému záručnému nástroju pre zručnosti a vzdelávanie, ktorý bol dnes spustený, získajú študenti a podniky nové možnosti podpory potrebnej pre svoj rast. Zároveň sa budú riešiť výzvy spojené s digitalizáciou a prechodom na bezuhlíkové hospodárstvo.­­ Zlepšením dostupnosti príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu môžeme sformovať pracovnú silu, ktorá je vzhľadom na meniace sa prostredie adaptabilnejšia, čo je teraz počas krízy oveľa dôležitejšie než kedykoľvek predtým.“

V pilotnej fáze projektu S&E Pilot bude poskytnutá záruka EÚ až do výšky 50 miliónov EUR, ktorá bude garantovaná Európskym fondom pre strategické investície (EFSI). Následne sa spustí dlhové financovanie projektov zameraných na rozvoj zručností a vzdelávania v Európe s cieľom zmobilizovať celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 200 miliónov EUR. Finančné inštitúcie alebo poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí majú záujem, sa môžu na základe žiadosti stať finančnými sprostredkovateľmi. Na projekte sa môžu zúčastniť prostredníctvom otvorenej výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorú uverejnil EIF. Výber finančných sprostredkovateľov riadi EIF.

Viac..  Británia odmietla rokovania s EÚ o celoeurópskom programe mobility mladých ľudí

EIF poskytne bezplatnú záruku obmedzenú na prvú stratu (alebo protizáruku) vybraným finančným sprostredkovateľom, ktorí vytvoria nové portfólio dlhového financovania pre študentov a podniky. Oprávnení študenti a oprávnené podniky získajú prostredníctvom špecializovaných finančných sprostredkovateľov (ako napr. finančné inštitúcie, univerzity alebo strediská odbornej prípravy) prístup k rozličným druhom financovania (napr. úvery, odložené splátky, pôžičky viazané na príjmy), za ktoré ručí EÚ. Koneční príjemcovia tak budú môcť vďaka záruke získať ľahší prístup k financovaniu za lepších podmienok.

Iniciatíva sa v roku 2020 zavedie ako pilotný projekt s tým, že po roku 2020 sa v budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ (2021 – 2027) zaradí medzi hlavné európske finančné nástroje. Európske centrum investičného poradenstva poskytne podporu pre budovanie kapacít na propagáciu projektu.

Súvislosti

Projekt S&E Pilot si kladie za cieľ podporiť týchto konečných príjemcov:

Jednotlivcov (študentov a vzdelávajúce sa osoby), ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu a zlepšovať svoje zručnosti prostredníctvom akademického vzdelávania, odbornej prípravy, celoživotného vzdelávania a ostatných foriem vzdelávania (vrátane digitálnych). Projekt S&E Pilot podporí aj mobilitu osôb, ktoré majú záujem o vzdelávacie programy v inom členskom štáte, ako je členský štát ich pobytu.

Európske podniky, ktoré prispievajú k snahám o transformáciu zručností pomocou investícií do zlepšovania a zefektívňovania zručností svojich zamestnancov, čo pomáha zvyšovať konkurencieschopnosť a produktivitu podniku a zároveň zachovať pracovné miesta.

Európske organizácie, ktoré pôsobia v oblasti rozvoja zručností, odbornej prípravy a vzdelávania alebo pracujú na projektoch v oblasti vzdelávania. Ich cieľom je výrazne zlepšiť podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zručností, a to aj digitálnymi prostriedkami. Do tejto kategórie patria aj materské školy, predškolské zariadenia a služby atď.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices