Leyen
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union.

EÚ pomohla vyzbierať 7,4 miliardy eur na vývoj vakcíny proti koronavírusu

Komisia zaregistrovala 7,4 miliardy eur, čo zodpovedá sume 8 miliárd amerických dolárov, v prísľuboch od darcov z celého sveta počas darcovskej konferencie v rámci globálnej reakcie na koronavírus. Je v nich zahrnutý aj prísľub Komisie vo výške 1,4 miliardy eur. Táto suma takmer dosahuje pôvodný cieľ vo výške 7,5 miliardy eur a je solídnym východiskovým bodom celosvetového darcovského maratónu. Cieľom je vyzbierať významné finančné prostriedky na zabezpečenie spoločného vývoja a všeobecného zavedenia diagnostiky, liečby a vakcín v súvislosti s koronavírusom.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Svet dnes ukázal mimoriadnu jednotu v záujme spoločného prospechu. Vlády a globálne zdravotnícke organizácie spojili sily v boji proti koronavírusu. S takýmto odhodlaním sme na dobrej ceste k vývoju, výrobe a zavedeniu vakcíny pre všetkých. Toto je však len začiatok. Musíme v tomto úsilí pokračovať a byť pripravení prispieť ešte viac. Darcovský maratón bude pokračovať. Do globálnej mobilizácie nádeje a odhodlania sa po vládach musí zapojiť aj občianska spoločnosť a ľudia na celom svete.“

Darcovskú konferenciu zvolali spoločne Európska únia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko (aj ako nadchádzajúca predsednícka krajina G20) Japonsko, Saudskoarabské kráľovstvo (aj ako súčasná predsednícka krajina G20), Nórsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Iniciatíva je reakciou na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a skupiny aktérov v oblasti zdravia na globálnu spoluprácu pri zrýchlenom vývoji, výrobe a spravodlivom globálnom prístupe k novým základným zdravotníckym technológiám v boji s koronavírusom. Iniciatíva globálnej reakcie na koronavírus sa skladá z troch partnerstiev zameraných na testovanie, liečbu a prevenciu, ktoré sú podporované pomocou posilňovania systémov zdravotnej starostlivosti.

Prebiehajúci darcovský maratón

Toto je mimoriadny úspech, ale aj začiatok procesu mobilizácie ďalších zdrojov. Pôvodný cieľ vo výške 7,5 miliardy eur nebude stačiť na zabezpečenie distribúcie zdravotníckych technológií na boj s koronavírusom na celom svete, pretože tá sa sebou prináša významné náklady na výrobu, obstaranie a distribúciu.

Na podporu snáh o dosiahnutie cieľov globálnej reakcie na koronavírus Európska komisia vyčleňuje 1 miliardu eur vo forme grantov a 400 miliónov eur vo forme záruk prostredníctvom prehodnotenia priorít programu Horizont 2020 (1 miliarda eur), RescEU (80 miliónov eur), nástroja núdzovej podpory (150 miliónov eur) a vonkajších nástrojov (170 miliónov eur).

Koalícia CEPI dostane 100 miliónov eur a Svetová zdravotnícka organizácia 158 miliónov eur. Výzvy EÚ na predkladanie návrhov a nadväzujúcich projektov v rámci programu Horizont 2020 sa zosúladia s cieľmi troch partnerstiev a budú podliehať otvorenému prístupu k údajom. Financovanie v rámci systému RescEU bude určené na obstarávanie, vytváranie zásob a distribúciu vakcín, liečebných prípravkov a diagnostických prostriedkov.

Darcovia sa vyzývajú, aby naďalej poskytovali príspevky na globálnu reakciu na koronavírus. Môžu si zvoliť, ktorú prioritu chcú podporiť – testovanie, liečbu alebo prevenciu. Môžu podporiť aj horizontálne činnosti v rámci globálnej reakcie na koronavírus, ktorých cieľom je pomôcť systémom zdravotnej starostlivosti na celom svete čeliť pandémii.

Komisia čoskoro oznámi, ako sa vybrané prostriedky rozdelia a koľko sa vyčlení na vakcíny, liečebné prípravky, diagnostické prostriedky a na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s COVID-19.

Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Rámec spolupráce na zosúladenie globálneho úsilia

Hlavným cieľom výzvy globálnych zdravotníckych partnerov z 24. apríla bol všeobecný a cenovo dostupný prístup k nástrojom COVID-19 (mechanizmus ACT – ACT-Accelerator). Na tento účel je potrebné zaistiť značné finančné krytie, ako aj spoľahlivú štruktúru spolupráce s jasným cieľom zabezpečiť, aby sa darované finančné prostriedky náležite využili a aby sa zabránilo triešteniu úsilia.

Na základe diskusií s partnermi z verejného a zo súkromného sektora, ako aj s neziskovými organizáciami, Európska komisia navrhuje rámec spolupráce v oblasti globálnej reakcie mechanizmu ACT. Tento rámec je navrhnutý ako koordinačná štruktúra na riadenie a sledovanie globálneho pokroku dosiahnutého pri urýchľovaní práce na vývoji vakcín, liečebných prípravkov a diagnostických prostriedkov s univerzálnym prístupom, ako aj pri posilňovaní systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré je na splnenie týchto troch priorít nevyhnutné.

Tento rámec spolupráce má byť časovo ohraničený (dva roky, s možnosťou obnovenia) a založený na existujúcich organizáciách bez vytvárania akýchkoľvek nových štruktúr. Podľa názoru Európskej komisie by mal spájať partnerov, ako je WHO, nadácia Billa a Melindy Gatesovcov, nadácia Wellcome Trust a niektoré globálne zdravotnícke subjekty, napríklad CEPI, Gavi (Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu), Globálny fond alebo UNITAID.

Jadrom tohto rámca by boli tri partnerstvá založené na troch prioritách v rámci iniciatívy globálnej reakcie na koronavírus. Ide o spoluprácu priemyslu, výskumu, nadácií, regulačných orgánov a medzinárodných organizácií s použitím prístupu pokrývajúceho celý hodnotový reťazec: od výskumu po výrobu a zavedenie. Tieto tri partnerstvá by fungovali čo najnezávislejšie v prierezovom pracovnom cykle s cieľom posilniť kapacitu systémov zdravotnej starostlivosti a výmenu poznatkov a údajov.

Komisia registruje a sleduje prísľuby pomoci do konca mája, no na svoje účty nebude prijímať žiadne platby. Finančné prostriedky idú priamo príjemcom. Príjemcovia však nebudú o využívaní dotácií rozhodovať sami, ale po dohode s partnermi. Záväzok sa týka všetkých nových vakcín, diagnostických prostriedkov a liečby v súvislosti s koronavírusom, ktoré sa sprístupnia celkovo za prijateľnú cenu bez ohľadu na to, kde boli vyvinuté.

Ďalšie kroky

Globálna reakcia musí zahŕňať aj občiansku spoločnosť a globálnu komunitu občanov. Európska komisia preto spája sily s mimovládnymi organizáciami, ako sú napríklad Global Citizen (Globálny občan) a iní partneri.

Na globálnom samite o vakcínach, ktorý 4. júna zorganizuje Gavi, Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu, sa zmobilizujú ďalšie finančné prostriedky na ochranu budúcej generácie pomocou vakcín. Keďže sa svet spolieha na to, že vďaka práci aliancie Gavi budú vakcíny sprístupnené všade, pre úspech globálnej reakcie na koronavírus bude rozhodujúce doplnenie jej zdrojov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices