Kissova SUlik
Jana Kiššová a Richard Sulík. Zdroj: Reprofoto/noviny.sk

Sulík spustil aplikáciu pre nájomcov. Vypočítajte si, koľko môžete dostať. Takto postupujte

BRATISLAVA / Ministerstvo hospodárstva v utorok o jedenástej na svojej webovej stránke spustilo aplikáciu, prostredníctvom ktorej môžu nájomcovia žiadať o dotáciu na zaplatenie za prenájom. Ohlásil to minister hospodárstva Richard Sulík. Dotácie sú určené pre desaťtisíce obchodníkov, ktorí museli pre pandémiu koronavírusu zatvoriť svoje prevádzky.

Minister hospodárstva Richard Sulík na tlačovej besede uviedol, že ako prví môžu o pomoc žiadať podnikatelia z Prešovského kraja. Následne bude každý deň vyčlenený pre jeden kraj. „Všetci nájomcovia prihláste sa a všetci prenajímatelia spolupracujte,“ odkázal dotknutým firmám minister. Podľa neho majú k dispozícii dostatok finančných prostriedkov a sú technicky pripravení. Žiadosti bude možné podávať do konca novembra tohto roka, pričom pre poskytnutie dotácie sa nebude zohľadňovať termín podania žiadosti.

Vypočítajte si výšku dotácie prostredníctvom KALKULAČKY.

Kalkulačku zverejnilo ministerstvo hospodárstva a obsahuje výpočty totožné s výpočtami v rámci elektronického formulára. „Umožní vám, ešte pred podaním žiadosti o dotáciu, vypočítať výšku dotácie na základe vložených parametrov a na základe dohodnutej zľavy na nájomnom,“ informuje ministerstvo.

Pre koronakrízu muselo byť podľa odhadov zatvorených približne 50 tisíc predajní a 20 tisíc reštaurácii. „Vláda robí, čo je v jej silách, naozaj sa snažíme na všetkých frontoch pomáhať podnikateľom, ktorí skutočne nemôžu za to, čo nás postihlo,“ konštatoval Sulík. Podľa neho bola mimoriadne náročná najmä technická príprava aplikácie. Verí pritom, že systém bude napriek avizovanému náporu žiadostí fungovať. „Spravili sme všetko preto, aby sme v krátkej dobe vybavili veľkú väčšinu žiadostí,“ uviedol Sulík s tým, že peniaze by podnikatelia mali dostať v priebehu niekoľkých dní.

O dotáciu žiada prenajímateľ, ktorý sa prihlási na Ústredný portál verejnej správy

Ako doplnila jeho poradkyňa Jana Kiššová, o dotáciu žiada prenajímateľ, ktorý sa prihlási na Ústredný portál verejnej správy. Vo formulári vyplní potrebné dáta, ktoré si dopredu dohodol s nájomcom a formulár odošle do elektronickej schránky nájomcu. Ten bude mať 48 hodín, aby dáta overil a dodal na žiadosť elektronický podpis. Následne pôjde formulár späť prenajímateľovi, ktorý ho taktiež elektronicky podpíše. Až potom putuje žiadosť na ministerstvo a do systému na spracovanie.

Harmonogram dotácií podľa krajov

Kiššová podnikateľom odporučila, aby si prezreli informácie, ako aj návody a príručky, ako treba postupovať. Tie sú zverejnené na webovom sídle rezortu. Harmonogram dotácií bude podľa krajov. Keď sa vystriedajú všetky kraje, celý postup sa zopakuje a po opadnutí prvotného náporu sa už podľa poradkyne budú môcť hlásiť všetci.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo dotáciu na nájomné na zmiernenie ekonomických následkov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou Covid-19. Novelu zákona o poskytovaní dotácií schválili poslanci 9. júna, následne ju podpísala prezidentka a 17. júna odobrila Európska komisia aj slovenskú schému pomoci. Štát pomoc odhaduje na 200 miliónov eur. Finančné prostriedky budú uvoľnené z kapitoly rezortu financií a z Všeobecnej pokladničnej správy.

Viac..  Ch. Lagardová: Inflácia v eurozóne smeruje k cieľovej hodnote

Výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného

„Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania,“ uvádza sa v novele. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného. Nájomcovi sa taktiež umožňuje zaplatiť zostávajúce nájomné najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach.

Postup, ako žiadať o dotáciu

KROK 0: Nájomca musí mať aktívnu elektronickú schránku na doručovanie. Prenajímateľ získa potrebné informácie o svojom nájomcovi a dohodne sa s nájomcom o výške poskytnutej zľavy.

KROK 1: Prenajímateľ prostredníctvom elektronickej služby vyplní formulár k žiadosti v rámci elektronickej služby MH SR na portáli Slovensko.sk

KROK2: Prenajímateľ žiadosť sprístupní na podpis nájomcovi (žiadosť he sprístupnená pre nájomcu 48h)

KROK 3: Nájomca žiadost podpíše svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom. (Nájomca nemá možnosť meniť údaje v žiadosti, v prípade potreby zmien, má možnosť žiadosť nepodpísať a vrátiť ju na prepracovanie prenajímateľovi)

KROK 4: Prenajímateľ dostane informácie o podpísaní žiadosti zo strany nájomcu.

KROK 5: Prenajímateľ žiadosť podpíše svojím kvalifikovaným podpisom a odošle ju Ministerstvu hospodárstva SR (Systém upozorní prenajímateľa o prekontrolovaní všetkých podpisov k žiadosti. Prenajímateľ dostane systémovú informáciu o odoslaní žiadosti, následne aj o doručení žiadosti na Ministerstvo hospodárstva SR)

KROK 6: Ministerstvo hospodárstva SR žiadosť skontroluje, overí súlad s podmienkami a vyhodnotí schválenie alebo neschválenie žiadosti.

KROK 7: Ministerstvo hospodárstva SR po schválení žiadosti zašle oznámenie o schválení dotácie prenajímateľovi aj nájomcovi (V prípade neschválenia žiadosti budú prenajímatelia aj nájomcovia oboznámení)

KROK 8: Ministerstvo hospodárstva SR vyplatí schválenú výšku dotácie prenajímateľovi

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala minulý týždeň z vlastnej iniciatívy stanovisko k osobitnému …

Consent choices