Barnier
Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier. PHOTO: © European Union-EP.

Brexit: Europoslanci stoja na strane hlavného vyjednávača EÚ Michela Barniera

Rozdiely v postojoch EÚ a Spojeného kráľovstva sú naďalej výrazné, skonštatoval Európsky parlament upozorňujúc, že na dosiahnutie dohody o ich budúcom vzťahu neostáva veľa času.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 572 (za): 34 (proti): 91 (zdržalo sa hlasovania), zhodnotili doterajšie rokovania EÚ a Spojeného kráľovstva o ich novom partnerstve.

Prijatý text s poľutovaním konštatuje, že rozdiely medzi oboma stranami sú naďalej zásadné, a teda ani po štyroch kolách rokovaní nemožno hovoriť o skutočnom pokroku. Všíma si však aj výzvu oboch strán na zintenzívnenie rokovaní počas nasledujúceho mesiaca.

Parlament zdôraznil, že komplexná dohoda je v záujme oboch strán. Poslanci však kritizovali prístup britskej vlády, ktorá nemieni rokovať o iných oblastiach ako o tých, ktoré sú v záujme Spojeného kráľovstva, no zároveň si chce udržať prístup na jednotný trh EÚ aj po brexite. Takého „vyberanie hrozienok z koláča‟ je pre EÚ neprijateľné, zdôraznili.

Uznesenie opätovne potvrdilo, že hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier má plnú a neochvejnú podporu Európskeho parlamentu pri rokovaniach s britskými vyjednávačmi na základe politického mandátu, ktorý mu udelili členské štáty EÚ a poslanci EP.

Povinnosti spojené s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ

Zákonodarcovia vyzvali Spojené kráľovstvo, aby dodržalo svoje záväzky stanovené v politickom vyhlásení, ktoré podpísal predseda britskej vlády Boris Johnson a ktoré ratifikovala tak Európska únia, ako aj Spojené kráľovstvo.

Nevyhnutným predpokladom na vybudovanie dôvery potrebnej na uzatvorenia dohody o budúcich vzťahoch je tiež prísne a dôsledné uplatňovanie protokolu o Írsku a Severnom Írsku a dohody o vystúpení vrátane ochrany záujmov občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a britských občanov v Európskej únii, uvádza sa v uznesení.

Spravodlivá konkurencia a rybolov

Schválený text upozorňuje, že súhlas Európskeho parlamentu s akoukoľvek budúcou obchodnou dohodou so Spojeným kráľovstvom je podmienený súhlasom britskej vlády s rovnakými podmienkami (spoločné pravidlá a normy) – okrem iného v oblasti ochrany životného prostredia, pracovných noriem a štátnej pomoci, ako aj uzatvorením uspokojivej dohody o rybolove. Podľa poslancov ide o nevyhnutnosť vzhľadom na geografickú blízkosť Spojeného kráľovstva, jeho prepojenosť s Úniou a už beztak vysokú mieru zosúladenia a previazanosti s pravidlami EÚ.

Viac..  Europoslanci podporili plány na podporu využívania obnoviteľnej energie

Britská vláda však sa zatiaľ nezačala rokovať o ustanoveniach na zabezpečenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže, konštatuje uznesenie.

Vyhlásenie predsedu koordinačnej skupiny EP pre Spojené kráľovstvo

„Európska únia a Spojené kráľovstvo prejavili ochotu pokračovať v rokovaniach v júli a výrazne sa v nich posunúť. Európsky parlament dal svojím dnešným vhodne načasovaným uznesením najavo, že je pripravený uzavrieť ambicióznu a spravodlivú dohodu bez toho, aby boli ohrozené naše zásady a naše ciele,“ uviedol David McAllister (EPP, DE), predseda Výboru EP pre zahraničné veci (AFET) a šéf koordinačnej skupiny EP pre Spojené kráľovstvo (UKCG), v reakcii na hlasovanie v pléne a na výsledok stretnutia na vysokej úrovni medzi predstaviteľmi EÚ a Spojeného kráľovstva zo dňa 15. júna.

Súčasné prechodné obdobie po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa skončí 31. decembra 2020. Nové dohody o usporiadaní vzájomného obchodu a vzťahov musia rokujúce strany podpísať najneskôr v októbri, aby mohli nadobudnúť platnosť už 1. januára 2021. Následne ich musí schváliť Európsky parlament a Parlament Spojeného kráľovstva. V prípade tzv. zmiešanej dohody musia jej znenie ratifikovať aj národné parlamenty všetkých členských štátov EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

brexit

Británia posunula o tri mesiace zavedenie kontrol na dovozy z EÚ

Veľká Británia odložila úplné zavedenie hraničných kontrol tovaru dovážaného z Európskej únie (EÚ) o tri …

Consent choices