hracky, nebezpecne
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Práca v oblasti ochrany spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami dosahuje rekordnú úroveň

Európska komisia zverejnila najnovšiu správu o systéme na rýchlu výmenu informácií, ktorým chce zabrániť predaju nebezpečných výrobkov na trhu alebo tento predaj obmedziť. V správe sa uvádza, že počet opatrení, ktoré prijali príslušné orgány na základe varovaní, medziročne stúpa, pričom v roku 2019 ich bolo 4 477 v porovnaní so 4 050 varovaniami za rok 2018.

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol:Systém na rýchlu výmenu informácií je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni, čím sa zaisťuje nepretržitý tok informácií a bezpečnosť nášho jednotného trhu. Ako vyplýva zo správy za rok 2019, práca v oblasti ochrany spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami, ktoré by im mohli škodiť, dosahuje rekordnú úroveň. Okrem toho Komisia spolupracuje s členskými štátmi s cieľom testovať stále viac výrobkov. Vďaka tejto spolupráci sa od konca minulého roka prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií nahlásilo ďalších 75 výrobkov.

Hlavné zistenia správy

V roku 2019 si orgány z 31 zúčastnených krajín (členské štáty EÚ, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií odovzdali 2 243 varovaní týkajúcich sa nebezpečných výrobkov, na základe ktorých sa prijalo 4 477 následných opatrení. To predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s minulým rokom a o 63 % od roku 2015. V rámci rôznych opatrení distribútori a maloobchodní predajcovia stiahli z trhu alebo zničili výrobky skôr, než sa dostali k spotrebiteľom, či stiahli nebezpečné výrobky od používateľov.

Podľa správy patrili k najviac nahlasovanej kategórii hračky (29 % všetkých nahlásení), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (23 %) a elektrické spotrebiče a vybavenie (8 %). Vysoký počet varovaní sa zaznamenal aj v kategóriách kozmetika, odevy, textil a módne doplnky, ako aj v súvislosti s výrobkami určenými na starostlivosť o dieťa a vybavením pre deti.

Najviac nahlásených rizík súviselo s výrobkami spôsobujúcimi zranenia (27 %), ako sú napríklad zlomeniny alebo otras mozgu. Druhým najčastejšie nahlasovaným rizikom boli chemické zložky vo výrobkoch (23 %), po ktorých nasledovalo riziko zadusenia pre deti (13 %).

Od vypuknutia pandémie koronavírusu sa zaznamenalo množstvo nových varovaní, ktoré sa nespomínajú v správe za rok 2019. Do 1. júla sa zaregistrovalo 63 varovaní týkajúcich sa rúšok, 3 varovania v súvislosti s ochranným odevom, 3 varovania týkajúce sa prostriedkov na dezinfekciu rúk a 3 varovania, pokiaľ ide o UV lampy (tzv. sterilizačné lampy). Medzi 1. marcom a 1. júlom sa prijalo 10 následných opatrení v súvislosti s rúškami a jedno v súvislosti s prostriedkami na dezinfekciu rúk, čo viedlo k ďalšej harmonizácii opatrení proti takýmto výrobkom a následne k zlepšeniu ochrany spotrebiteľov v celej Európe.

Koordinované testovanie výrobkov

Komisia zverejnila aj výsledky koordinovaných činností týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov. V rámci týchto činností Európska komisia a európske orgány spoločne testovali výrobky vybrané členskými štátmi, pričom sa otestovala bezpečnosť 652 výrobkov. Členské štáty vybrali na testovanie osobné dopravné prostriedky, vypchaté mäkké hračky, nabíjačky, batérie, sedadlá na bicykel pre deti a slizové hračky. Zo všetkých otestovaných výrobkov 38 % nezodpovedalo konkrétnym aspektom právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti. V prípade 11 % z nich, čo predstavuje 75 výrobkov, sa zistilo, že predstavujú závažné riziko pre spotrebiteľov. Napríklad všetky otestované sedadlá na bicykel predstavovali istý druh rizika, no len pri 8 % išlo o závažné riziko. V rámci kategórií sa najvyššia miera závažného rizika zaznamenala pri mäkkých vypchatých hračkách (68 %) a najnižšia pri batériách (1 %). Ak sa pri testovaní zistí, že ide o závažné riziko, výrobok sa nahlási prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií, aby sa zabránilo rozširovaniu nebezpečných výrobkov na trhu.

Viac..  Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Ďalší postup

Komisia bude naďalej modernizovať nástroje systému na rýchlu výmenu informácií s cieľom povzbudiť spotrebiteľov, aby nahliadali do databázy varovaní a pri nakupovaní si vyberali bezpečné výrobky. Patrí sem aktualizácia webového sídla pre spotrebiteľov a podniky, ako aj osobitného nástroja, ktorý používajú členské štáty na nahlasovanie varovaní.

Koordinované činnosti týkajúce sa bezpečnosti výrobkov sa organizujú každý rok. Tohtoročné činnosti – CASP2020 – sa spustili na začiatku roka. Zahŕňajú testovanie výrobkov (ako sú hračky, šperky, vybavenie ihrísk v exteriéri, káble, malé spotrebiče na vykurovanie do kuchyne, hniezda pre bábätká a detské autosedačky), posudzovanie rizika, dohľad nad online trhom, spoluprácu s colnými orgánmi, zber údajov o zraneniach a nehodách a komunikačné kampane. V kontexte koronavírusu Komisia zavádza takisto osobitnú výzvu na nahlasovanie výrobkov súvisiacich s vírusom. Pôjde o podobnú spoluprácu ako pri výrobkoch, ktoré nesúvisia s koronavírusom, bude sa týkať rúšok, prostriedkov na dezinfekciu rúk a rukavíc a začať by sa mala v prvej polovici júla 2020. Priority činností v rámci CASP2021 sa aktuálne stanovujú.

Súvislosti

Systém na rýchlu výmenu informácií zabezpečuje od roku 2003 rýchlu komunikáciu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou týkajúcu sa nebezpečných nepotravinových výrobkov, ktoré boli stiahnuté z trhu a/alebo priamo od používateľov kdekoľvek v Európe, a umožňuje tak prijatie vhodných následných opatrení v celej EÚ.

Systém na rýchlu výmenu informácií má verejné webové sídlo „Safety Gate“, ktoré umožňuje prístup k týždennej aktualizácii varovaní zaslaných vnútroštátnymi orgánmi zapojenými do systému. Vďaka modernizácii systému môžu konkrétne varovania dostať prednosť a byť spracované hneď po nahlásení, ako to bolo napríklad v prípade varovaní týkajúcich sa nevyhovujúcich rúšok v apríli 2020.

Na webovom sídle je k dispozícii aj osobitný portál Business Gateway, cez ktorý môžu podniky rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o výrobku, ktorý uviedli na trh a ktorý môže byť nebezpečný.

Ďalšou iniciatívou v oblasti ochrany spotrebiteľa je záväzok o bezpečnosti výrobkov, v ktorom sa stanovujú konkrétne dobrovoľné kroky nad rámec toho, čo je zakotvené v právnych predpisoch EÚ. Tento záväzok už podpísalo sedem elektronických trhovísk, ktoré budú spolupracovať s členskými štátmi na odstránení nebezpečných výrobkov zo svojich webových sídiel. K iniciatíve sa nedávno pripojila aj spoločnosť Wish.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices