Europsky parlament, Brusel
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rozpočet EÚ by mal mať podľa europoslancov nové zdroje, ktoré nebudú priamo závislé od príspevkov členských štátov

Európsky parlament požaduje nové toky príjmov do rozpočtu EÚ, aby bolo možné financovať oživenie hospodárstva po koronakríze a investovať do budúcnosti Európy.

Európsky parlament si želá ambiciózny rozpočet EÚ, ktorý by dokázal financovať hospodársku obnovu a pomohol vybudovať ekologickú Európu bez toho, aby zaťažoval daňovníkov alebo budúce generácie. Ako to dosiahnuť? Podľa poslancov je to možné prostredníctvom nových zdrojov príjmov označovaných ako „vlastné zdroje“.

Pandémia Covid-19 má obrovské negatívne dopady na hospodárstvo. Podľa najnovších prognóz európska ekonomika klesne v priemere o 8,3%. EÚ aj členské krajiny už v reakcii na krízu prijali viaceré výnimočné opatrenia. Hlavným nástrojom zmien, ktoré si Európa vytýčila – stať sa ekologickejšou – bude dlhodobý rozpočet na roky 2021 – 2027.

Rozpočet na obnovu

Príprava dlhodobého rozpočtu začala v máji 2018. Medzitým však prišiel koronavírus a Európska komisia v reakcii naň v máji 2020 predložila nový návrh rozpočtu, ktorý už počítal s riešením dopadov pandémie. Komisia v súlade s predstavami Parlamentu navrhla rozpočet vo výške 1.1 bilióna eur a k tomu balík hospodárskej obnovy pozostávajúci z grantov a pôžičiek vo výške 750 miliárd eur. O rozpočte rokujú lídri členských krajín EÚ počas svojho summitu v polovici júla a pokiaľ z neho vzíde dohoda, bude ju musieť odsúhlasiť Európsky parlament.

Nové zdroje príjmov na financovanie hospodárskeho oživenia

Príjmy Únie – nazývané vlastné zdroje – sú už niekoľko desaťročí stále rovnaké. Zahŕňajú clá a príspevky členských krajín na základe príjmov z DPH a hrubého národného dôchodku. V priebehu rokov Parlament opakovane vyzýval k reforme systému vlastných zdrojov.

Vzhľadom k tomu, že sa Európa zotavuje z koronavírusu, poslanci požadujú, aby boli zavedené nové zdroje príjmov, ktoré zabezpečia financie na obnovu a pomôžu vybudovať ekologickejšiu Európu bez toho, aby zaťažovali daňových poplatníkov alebo budúce generácie.

Parlament navrhuje nasledujúce nové príjmy do rozpočtu Únie:
  • spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb
  • zdaňovanie digitálnych služieb
  • daň z finančných transakcií
  • príjem zo systému obchodovania s emisiami
  • poplatky za nerecyklovaný odpad z plastových obalov
  • mechanizmus uhlíkového vyrovnanie na hraniciach.

Parlament tiež opakovane vyzýval k zrušeniu všetkých rozpočtových zliav a opráv, z ktorých majú prospech iba niektoré krajiny EÚ.

Viac..  Čína nalieha na EÚ, aby zrušila sankcie voči čínskym firmám spojených s Ruskom

Európania podporujú väčší rozpočet EÚ

Akékoľvek rozhodnutie najvyšších štátnych predstaviteľov o dlhodobom rozpočte Únie bude vyžadovať súhlas poslancov EP. Parlament už uviedol, že zavedenie nových zdrojov príjmov je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie dohody. Parlament sa cíti posilnený aj výsledkami prieskumu z júna 2020, z ktorého vyplynulo, že viac ako polovica (56%) Európanov je za to, aby EÚ mala väčšie finančné prostriedky na prekonanie dopadov pandémie COVID-19.

Pred zasadnutím summitu EÚ v dňoch 17. a 18. júla poslanci vyzvali Radu, aby návrhy Komisie nezoškrtala. Predseda rozpočtového výboru Johan Van Overtveld sa v tomto svetle vyjadril kriticky k návrhu pre rokovania od predsedu Rady Charlesa Michela. Zdôraznil, že EÚ nesmie obetovať svoje dlhodobé ciele.

Poslanci chcú jasný záväzok

Francúzska liberálna poslankyňa Valérie Hayer, ktorá vypracovala stanovisko EP pre reformu vlastných zdrojov, vyslovila voči krajinám EÚ požiadavku „právne záväzného harmonogramu pre vytvorenie nových vlastných zdrojov“.

José Manuel Fernandes, portugalský kresťanský demokrat a druhý spravodajca pre reformu vlastných zdrojov, vyzval tiež k prijatiu záväzného rozhodnutia: „Chceme, aby peniaze z nových vlastných zdrojov zaplatili úrokovú sadzbu pre fond hospodárskej obnovy. […] Myšlienka je jednoduchá: Nemôžeme to nechať platiť daňovníkov,“ hovorí.

Ďalšie kroky

Akonáhle sa krajiny EÚ dohodnú na spoločnom postoji o dlhodobom rozpočte, môžu začať rokovať s Parlamentom. Ten bude mať posledné slovo, aby mohol rozpočet na obdobie 2021-2027 platiť. Súčasný viacročný rozpočet sa skončí 31. decembra 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices