koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Analýza koronavírusu: Za júl bolo najviac potvrdených prípadov bez príznakov, až 61 %

BRATISLAVA / Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonali analýzu prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrovania za obdobie od 1.7.2020 do 31.7.2020. Za dané obdobie bolo vykonaných 52 784 testov, z ktorých bolo prvýkrát pozitívnych 650 testovaných, t.j. 1,24 %. V priemere každý deň bolo zistených 21 nových pozitívnych prípadov.

Do analýzy bolo zahrnutých 650 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky. V analyzovanom období bolo 395 prípadov bez klinických príznakov (61 %), pod obrazom respiračnej formy prebehlo 198 prípadov (30 %), 42 prípadov malo febrilnú formu ochorenia, 6x sa zaznamenala pľúcna forma, ojedinele senzorická a črevná forma.

Výskyt ochorení v SR má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov zväčša spojených so zavlečením do niektorých firiem alebo rodín. Epidemiológovia regionálnych úradov verejného zdravotníctva spracovávajú jednotlivé pozitívne prípady priebežne v čo najkratšom časovom odstupe po nahlásení nového pozitívneho výsledku.

Vyhľadávajú v ohniskách nákaz všetky kontakty, teda podozrivých z nákazy aj podozrivých z ochorenia. V rámci popísaného výskytu ide o stovky osôb, ktoré sú evidované, dané do izolácie, pozývané na vyšetrenie v predpísanom intervale a minimálne 14 dní sledované, niekedy aj dlhšie, teda až do doby vyliečenia pacienta alebo dosiahnutia neinfekčného stavu.

Viac..  Miriam Lexmann: Ľudia pracujúci z domu musia mať právo „odpojiť“ sa

V mesiaci júl bolo týmto spôsobom podchytených celkom 4956 osôb – tzv. kontaktov. Okrem toho v rámci preventívnych opatrení sú sledované osoby vracajúce sa zo zahraničia, z tzv. červených alebo rizikových krajín, ktorým sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, a sú pozývané najskôr na 5. deň na testovanie na ochorenie COVID-19. Súčasný výskyt ochorení COVID 19 si vyžaduje striktné dodržiavanie súčasne nariadených a odporúčaných opatrení a prijímanie vybraných opatrení na lokálnej úrovni.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices