klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Boj proti klimatickým zmenám je pre EÚ kľúčovou prioritou. Aký pokrok nastal?

EÚ nastavila ambiciózny plán v znižovaní emisií skleníkových plynov do roku 2020. Boj proti klimatickým zmenám je pre EÚ kľúčovou prioritou. Zaviazala sa dosiahnuť určitý cieľ a prijalo sa niekoľko opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. Aký pokrok nastal? Čo hovoria fakty?

Ciele EÚ do roku 2020 boli stanovené v klimaticko-energetickom balíku prijatom v roku 2008. Jedným z nich je zníženie emisií skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Do roku 2018 sa množstvo emisií skleníkových plynov v EÚ znížilo o 23,2% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. To znamená, že EÚ je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa do roku 2020. Podľa najnovších prognóz členských štátov založených na existujúcich opatreniach by však do roku 2030 bolo zníženie emisií iba o 30%. Cieľ EÚ do roku 2030 stanovený v roku 2008 ráta s poklesom emisií o k 40% v porovnaní s rokom 1990. Parlament sa snaží ešte o ambicióznejšie zníženie – 55%.

V novembri 2019 Parlament vyhlásil v EÚ klimatickú pohotovosť a vyzval Komisiu, aby pri všetkých svojich legislatívnych návrhoch počítala s cieľom udržať nárast teploty na svete na 1,5 ° C a zabezpečila výrazné zníženie emisií skleníkových plynov.

V reakcii na to nová Komisia predstavila Európsku zelenú dohodu. Ide o plán pre Európu, aby sa do roku 2050 stala klimaticky neutrálnym kontinentom.

Pokrok v energetike a priemysle

Aby EÚ splnila vyššie uvedené ciele do roku 2020, podniká kroky v rôznych odvetviach. Jedným z nich je systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorý pokrýva emisie skleníkových plynov z odvetví energetiky a priemyslu, ako aj odvetvie leteckej dopravy (to predstavuje cca. 40% z celkového objemu emisií skleníkových plynov v EÚ).

Viac..  Inštitúcie EÚ chcú chrániť životné prostredie aj prostredníctvom trestného práva

V rokoch 2005 až 2018 poklesli emisie z elektrární a tovární, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS) o 29%. To predstavuje o čosi viac ako 23%, ktoré EÚ stanovila ako cieľ do roku 2020.

Národné ciele

Na zníženie emisií z iných sektorov (bývanie, poľnohospodárstvo, odpad, doprava – okrem letectva) stanovili členské štáty EÚ národné ciele znižovania emisií podľa rozhodnutia o spoločnom úsilí. Emisie z odvetví, na ktoré sa vzťahujú národné ciele, boli v roku 2018 o 11% nižšie ako v roku 2005 a mierne tak prekročili cieľ zníženia o 10% do roku 2020.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Vyradenie 10% najstarších automobilov z ciest by bolo efektívnejšie ako plošne sprísňovať emisné normy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices