koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Koronavírus: EÚ podporí 23 nových výskumných projektov 128 miliónmi eur

Komisia v reakcii na neutíchajúcu pandémiu koronavírusu podporí 23 nových výskumných projektov 128 miliónmi eur. Financovanie v rámci programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 je súčasťou záväzku Komisie venovať 1,4 miliardy eur na globálnu reakciu na koronavírus. Túto iniciatívu v máji 2020 vyhlásila predsedníčka Ursula von der Leyen.

Do užšieho výberu na financovanie sa dostalo 23 projektov, ktoré zahŕňajú 347 výskumných tímov zo 40 krajín vrátane 34 účastníkov zo 16 krajín mimo EÚ. Financovanie umožní výskumníkom bojovať proti pandémii a jej dôsledkom posilnením priemyselnej kapacity na produkciu a zavádzanie ľahko dostupných riešení, rozvoj zdravotníckych technológií a digitálnych nástrojov, zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov pandémie a na štúdium veľkých skupín pacientov (kohort) v celej Európe. Tieto výskumné činnosti dopĺňajú predchádzajúce úsilie zamerané na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: „Núdzové financovanie z programu Horizont 2020 umožní výskumníkom rýchlo vyvíjať riešenia pre pacientov, opatrovateľov, nemocnice, miestne komunity a podniky a spolupracovať s nimi. Následne si dokážu lepšie poradiť s koronavírusom a prekonať jeho následky. Je povzbudzujúce sledovať, ako rýchlo a rozhodne sa výskumná obec zmobilizovala.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Ukážková reakcia na túto výzvu poukazuje na množstvo inovatívnych nápadov na boj proti koronavírusu vrátane nových riešení v oblasti digitálneho zdravotníctva. Digitálne riešenia a technológie nám umožnili byť v kontakte a komunikovať počas zákazu vychádzania a budú takisto dôležitou súčasťou dlhodobej reakcie na tento vírus a zvyšovania našej odolnosti.“

Komisia s vybranými príjemcami momentálne rokuje o dohodách o grante. Nové projekty sa budú zameriavať na tieto oblasti:

  • zmena účelu výroby na rýchlu produkciu životne dôležitých zdravotníckych potrieb a zariadení potrebných na testovanie, liečbu a prevenciu – napr. používanie vstrekovacích lisov a aditívnej výroby (3D tlač), metódy adaptívnej produkcie a organizácie dodávateľského reťazca či zmena účelu výroby ako siete služieb v záujme rýchlej reakcie,
  • vývoj zdravotníckych technológií a digitálnych nástrojov na spoľahlivejšie odhaľovanie nákazy a zlepšenie sledovania pacientov a starostlivosti o nich – napr. vďaka vývoju nových zariadení (aj diaľkovo ovládaných) na rýchlejšiu, lacnejšiu a ľahšiu diagnostiku či nových technológií na ochranu zdravotníkov,
  • analýza behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov reakcií vlád a systémov verejného zdravotníctva, napr. v oblasti duševného zdravia vrátane rodovo špecifických aspektov v prípade rizikových faktorov a sociálno-ekonomického zaťaženia, s cieľom vypracovať inkluzívne usmernenia pre tvorcov politík a zdravotnícke orgány a zlepšiť pripravenosť na podobné udalosti v budúcnosti,
  • štúdium veľkých skupín pacientov (kohort) prepojením existujúcich kohort v EÚ a za jej hranicami s cieľom posúdiť ich vystavenie určitým rizikovým faktorom a lepšie pochopiť možné príčiny choroby, aby sa dalo lepšie reagovať tak na koronavírus, ako aj na prípadné iné budúce ohrozenia verejného zdravia,
  • posilnenie spolupráce medzi existujúcimi kohortami v EÚ a na medzinárodnej úrovni vytváraním sietí výskumných inštitúcií, ktoré zbierajú údaje o starostlivosti o pacientov v záujme uľahčenia štúdií o charakteristikách pacienta, rizikových faktoroch, bezpečnosti a účinnosti liečby a možných stratégiách boja proti koronavírusu.
Viac..  KÚ: Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. Musí ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Súvislosti

Pri tejto druhej núdzovej výzve na vyjadrenie záujmu, ktorú Komisia vyhlásila 19. mája 2020, mali výskumníci na prípravu spoločných výskumných projektov len 4 týždne. Výskumná obec sa zmobilizovala okamžite. Návrhy expresne ohodnotili nezávislí odborníci, a Komisia tak následne mohla vypracovať užší zoznam projektov s vynikajúcou vedeckou kvalitou a vysokým potenciálnym vplyvom. Hoci financovanie je podmienené konečným rozhodnutím Komisie a podpisom dohody o grante v rámci programu Horizont 2020, výskumné tímy už môžu začať pracovať.

Mnohé z 23 projektov v užšom výbere majú medzinárodný rozmer a siahajú aj za hranice EÚ a pridružených krajín: spolu je do nich zapojených až 34 organizácií zo 16 krajín mimo EÚ vrátane krajín pridružených k programu Horizont 2020 (Bosna a Hercegovina, Izrael, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko) a iných tretích krajín (Argentína, Austrália, Brazília, Gabon, India, Kolumbia, Kongo, Kórea, Južná Afrika a Spojené štáty).

Táto nová osobitná výzva programu Horizont 2020 dopĺňa predchádzajúce opatrenia na podporu 18 projektov financovaných sumou 48,2 milióna eur, ktoré boli zamerané na vývoj diagnostiky, liečby, vakcín a pripravenosti na epidémiu. Zároveň bolo investovaných 117 miliónov eur do 8 projektov týkajúcich sa diagnostiky a liečby, a to prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu, ako aj do opatrení na podporu inovačných myšlienok prostredníctvom Európskej rady pre inováciu. Na základe tejto výzvy sa realizuje akcia č. 3 akčného plánu ERAvsCorona, t. j. pracovného dokumentu, ktorý je výsledkom dialógov medzi Komisiou a vnútroštátnymi inštitúciami.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices