Simecka
Europoslanec Michal Šimečka. PHOTO: © European Union-EP.

Michal Šimečka: Strata občianstva ide priamo proti princípu zjednotenej Európy

Od roku 2010 nemôžu občania SR nadobudnúť štátne občianstvo inej krajiny bez straty slovenského štátneho občianstva. Tento zákon postihuje množstvo Slovákov, ktorí žijú a pracujú v zahraničí, slovenských krajanov a zahraničných Slovákov, ale predovšetkým príslušníkov domácich menšín, keďže niektoré okolité krajiny pre nich ponúkajú občianstvo na etnickej báze. Ide najmä o Maďarov, ale perspektívne aj o slovenských Chorvátov či Srbov, ktorí by mali záujem nadobudnúť občianstvo inej krajiny na báze ich národnostnej príslušnosti. 

Progresívne Slovensko už v programe Bod zlomu do parlamentných volieb 2020 deklarovalo snahu tento zákon prehodnotiť a umožniť dvojité občianstvo tým občanom, ktorí majú preukázateľné rodinné a osobné väzby v inej krajine. Sú totiž presvedčení, že Ústava SR, ktorá vraví, že nikomu nie je možné odňať štátne občianstvo proti jeho vôli, má platiť pre všetkých, vrátane národnostných  a iných menšín.

Súčasná právna úprava navyše vytvára obrovskú právnu neistotu, pretože nadobudnutie občianstva iného štátu nevedia slovenské orgány kontrolovať (a teda dochádza k výkonu práv občanov – napríklad volebné právo – aj tými, ktorí ich podľa zákona nemajú).

Negatívne následky súčasnej právnej úpravy sa ukázali v plnej miere aj počas korona krízy, keď bývalí občania a občianky Slovenska, ktorí v dôsledku súčasnej právnej úpravy prišli o slovenské občianstvo, nemohli vstúpiť na územie SR, a to napriek tomu, že sa na Slovensku narodili, strávili tú veľkú časť svojho života, majú tu rodinu a spoločenské väzby. 

Novela zákona, ktorú vláda predložila do pripomienkového konania zmierňuje niektoré negatívne dopady zákona, ale v princípe nerieši problém menšín, žijúcich na území Slovenskej republiky, ako ani problémy ďalších skupín obyvateľstva (krajania, občania pracujúci v zahraničí, páry rovnakého pohlavia, ktoré nadobudli občianstvo iného štátu zväzkom v zahraničí apod.).

„Nepovažujeme vládou navrhovanú zmenu zákona za dostatočnú na to, aby odstránila faktickú diskrimináciu mnohých skupín slovenských občanov. Pozitívne hodnotíme hromadnú pripomienku občanov, žiadajúcu odstránenie tejto diskriminácie, ku ktorej sa pridali mnohí vládni poslanci a vysokí štátni úradníci. Verím, že svoju zákonodarnú a výkonnú moc použijú na radikálnejšiu zmenu súčasnej právnej úpravy v prospech všetkých občanov SR“, povedala podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zora Jaurová.

Viac..  EÚ poskytne na reformy krajinám západného Balkánu šesť miliárd eur

„Maďari, žijúci na Slovensku žijú od roku 2010 v právnej a ústavnej neistote, ktorú im spôsobilo odopretie dvojitého občianstva, prijaté vládnou koalíciou Smer-SNS-HZDS. Progresívne Slovensko sa dlhodobo snaží presadzovať zrušenie tohto reštriktívneho zákona, ktorý zasahuje najmä etnické, aj iné menšiny“, uviedol Tibor Forró, predseda Maďarskej platformy PS.

Problematike sa venuje aj poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda PS Michal Šimečka, ktorý je spravodajcom EP pre právny štát: „Strata občianstva, ako ju máme v legislatíve od roku 2010, ide priamo proti princípu zjednotenej Európy, ktorým je prekonávanie sporov, hraníc a barier medzi národmi. Hoci Európska únia priamo neurčuje pravidlá dvojitého občianstva, pokladá sa za prirodzené, že vlády nebudú klásť žiadne prekážky, aby ľudia – teda občania EÚ – mohli získavať občianstvo viacerých členských štátov, obzvlásť, ak ide o príslušníkov národnostných menšín s väzbami na iný členský štát. Je škoda, že vládna novela si nekladie za ciel túto dikriminačnú a spiatočnícku úpravu zmeniť.“

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices