Leyen
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union.

Európsky nástroj SURE pomôže chrániť pracovníkov pred nezamestnanosťou a zachovať pracovné miesta a zručnosti

Európska komisia predkladá Rade návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory v rámci nástroja SURE pre 15 členských štátov vo výške 81,4 miliardy eur. Nástroj SURE je základným prvkom komplexnej stratégie EÚ v oblasti ochrany občanov a zmierňovania výrazne negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu. Je jednou z troch záchranných sietí, na ktorých sa dohodla Európska rada s cieľom ochraňovať pracovníkov, podniky a krajiny.

Po tom, ako Rada tieto návrhy schváli, sa finančná podpora poskytne vo forme úverov od EÚ s výhodnými podmienkami pre členské štáty. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Rovnako im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Po konzultáciách s členskými štátmi, ktoré požiadali o podporu, a po posúdení ich žiadostí Komisia navrhuje Rade, aby schválila poskytnutie finančnej podpory pre:

Belgicko 7,8 miliardy eur
Bulharsko 511 miliónov eur
Česko 2 miliardy eur
Grécko 2,7 miliardy eur
Španielsko 21,3 miliardy eur
Chorvátsko 1 miliardu eur
Taliansko 27,4 miliardy eur
Cyprus 479 miliónov eur
Lotyšsko 192 miliónov eur
Litva 602 miliónov eur
Malta 244 miliónov eur
Poľsko 11,2 miliardy eur
Rumunsko 4 miliardy eur
Slovensko 631 miliónov eur
Slovinsko 1,1 miliardy eur

Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu pre všetky členské štáty až do celkovej výšky 100 miliárd eur. Návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory, ktoré Komisia predložila Rade, dosahujú objem 81,4 miliardy eur a zahŕňajú 15 členských štátov. Portugalsko a Maďarsko už predložili svoje formálne žiadosti, ktoré sa v súčasnosti posudzujú. Komisia očakáva, že návrh na poskytnutie podpory Portugalsku a Maďarsku čoskoro predloží na schválenie. Členské štáty, ktoré ešte nepredložili formálne žiadosti, tak ešte môžu urobiť.

Úvery poskytnuté členskému štátu v rámci nástroja SURE sa budú opierať o systém dobrovoľných záruk členských štátov. Komisia očakáva, že proces finalizácie dohôd členských štátov o zárukách s Komisiou bude čoskoro dokončený.

Členovia kolégia v tejto súvislosti povedali:

Predsedníčka Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili pracovné miesta a živobytie. Dnešok predstavuje dôležitý krok: Komisia navrhuje poskytnúť v rámci nástroja SURE 81,4 miliardy eur na ochranu pracovných miest a pracovníkov postihnutých pandémiou koronavírusu v celej EÚ len štyri mesiace po tom, ako som navrhla zriadenie tohto nástroja. SURE je zreteľným symbolom solidarity v boji proti bezprecedentnej kríze. Európa je odhodlaná chrániť občanov.“

Viac..  Scholz varoval Leyenovú pred väčšinou s "pravicovými extrémistami"

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, uviedol: Pracovníci v súčasnosti čelia obrovskej neistote a na to, aby sme prekonali túto krízu a oživili naše ekonomiky, ich musíme podporiť. Preto Komisia navrhla nástroj SURE – aby pomohla chrániť pracovníkov a uľahčila oživenie hospodárstva. Veľký záujem členských štátov o prístup k lacnému financovaniu dostupnému v rámci nástroja SURE na podporu programov skráteného pracovného času a podobných opatrení je vítaný a tešíme sa na rýchly proces rozhodovania, aby sme čoskoro mohli začať vyplácať pôžičky.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vyhlásil: Nástroj SURE bol jednou z prvých záchranných sietí, ktoré sme sa rozhodli zaviesť, aby sme zaistili, že pracovníci budú mať príjem aj vtedy, keď nemôžu vykonávať svoju prácu, a že zachováme ich pracovné miesta. SURE preto určite pomôže rýchlejšej obnove. Všetky členské štáty čoskoro poskytnú kumulované záruky vo výške 25 miliárd eur a navrhujeme, aby 15 členských štátov, ktoré požiadali o podporu, dostalo úvery v celkovej výške 81,4 miliardy eur. Toto zreteľne dokazuje silu európskej solidarity a to, ako sme spolu silnejší v prospech všetkých európskych občanov.

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, v tejto súvislosti uviedol: Programy skráteného pracovného času zohrali kľúčovú úlohu pri zmierňovaní vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na pracovné miesta. SURE predstavuje príspevok Európskej únie k týmto základným záchranným sieťam. Pomôže chrániť pracovníkov pred nezamestnanosťou a zachovať pracovné miesta a zručnosti, ktoré budeme potrebovať pri obnove našich ekonomík. Vysoký dopyt zo strany našich členských štátov potvrdzuje zásadný význam tejto schémy.“

Súvislosti

Komisia v rámci reakcie na pandémiu koronavírusu predložila 2. apríla 2020 návrh nástroja SURE. Členské štáty v Rade prijali 19. mája 2020 nariadenie, ktorým sa SURE zriaďuje.

Príspevok každého členského štátu k celkovej sume záruky zodpovedá jeho podielu na celkovom hrubom národnom dôchodku (HND) Európskej únie na základe rozpočtu EÚ na rok 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Von der Leyenová hovorí o víťazstve, EPP chce mať predsedu eurokomisie

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v nedeľu večer vyhlásila, že jej Európska …

Consent choices