komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia zaregistruje novú iniciatívu občanov s názvom „Právo na liečbu“

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Právo na liečbu“. Skupina organizátorov vyzýva Úniu, „aby uprednostnila verejné zdravie pred súkromným ziskom a aby zaručila, že vakcína a liečba ochorenia spôsobeného pandémiou sa stanú celosvetovým verejným statkom, ktorý bude voľne prístupný pre všetkých“.

Táto európska iniciatíva občanov má nasledujúce ciele:

  1. zabezpečiť, aby práva duševného vlastníctva vrátane patentov nebránili v prístupnosti alebo dostupnosti akejkoľvek budúcej vakcíny alebo liečby ochorenia COVID-19;
  2. zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ týkajúce sa údajov a trhovej exkluzivity neobmedzovali okamžitú účinnosť nútených licencií vydávaných členskými štátmi;
  3. zaviesť pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ právnu povinnosť podeliť sa o poznatky o zdravotníckych technológiách, duševné vlastníctvo a/alebo údaje súvisiace s ochorením COVID-19 v rámci združovania technológií a patentov;
  4. zaviesť právne povinnosti pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ z hľadiska transparentnosti verejných príspevkov a výrobných nákladov, ako aj doložky o prístupnosti a cenovej dostupnosti v spojení s nevýhradnými licenciami.

Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je z právneho hľadiska prijateľná, pretože spĺňa potrebné podmienky. Preto rozhodla o jej zaregistrovaní. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala podstatu iniciatívy.

Ďalší postup

Po registrácii iniciatívy môžu organizátori v najbližších 6 mesiacoch začať 1-ročný proces zbierania podpisov na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa bude musieť k iniciatíve do šiestich mesiacov vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne bola aktivovaná v apríli 2012.

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov z aspoň štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby v oblastiach, v ktorých má právomoc konať, navrhla právny akt.

Podmienky prípustnosti: 1) navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2) nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3) ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Od začiatkov európskej iniciatívy občanov Komisia celkovo zaregistrovala 75 občianskych iniciatív a 26 ich odmietla.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices