krava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na Slovensku chováme viac dojčiacich kráv

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už mesiac schvaľuje žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre vybrané kategórie hospodárskych zvierat. Predmetom týchto žiadostí je platba na dojčiace kravy nad 24 mesiacov a ovce a kozy nad 12 mesiacov. PPA schválila 2 475 žiadostí v sume 3 604 519,41 EUR z 2 496 žiadostí.

Platba na dobytčie jednotky v kategóriách dojčiace kravy, ovce a kozy môže byť poskytnutá maximálne na počet zvierat ustanovených EÚ legislatívou. V prípade dojčiacich kráv je limit na úrovni 28 080 ks. Tento limit je nemenný od roku 2004.

Národný strop sme v roku 2020 opäť prekročili, keďže na Slovensku máme 62 239 ks dojčiacich kráv, čo je len za posledných päť rokov takmer o 7 000 ks viac. Legislatíva EÚ stanovuje, že ak deklarovaný počet zvierat prevyšuje maximálne počty v jednotlivých kategóriách viazanej časti platby na dobytčie jednotky, ich počet sa zníži lineárnym spôsobom prostredníctvom koeficientu.

Viac..  Michal Wiezik: Aktuálna situácia na Čiernom Balogu veľmi dobre ukazuje, čo môže so sebou priniesť masívna ťažba dreva. VIDEO

Pri jednej oprávnenej a schválenej dobytčej jednotke je tak v prípade kategórie dojčiace kravy priznaný a podporený počet 0,45 dobytčej jednotky. Sadzbou vo výške 70,00 EUR/DJ sú podporované dojčiace kravy nad 24 mesiacov, po prepočte dostane farmár približne 31,50 EUR/DJ.

V rámci novej intervenčnej stratégie Spoločnej poľnohospodárskej politiky chce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR hľadať možnosti, ako daný problém vyriešiť. V tejto schéme a v tomto roku to však už nie je možné zmeniť.

O Petra Haliaková

Odporúčame pozrieť

Je to možné? Za zmenu klímy na Zemi sú zodpovedné aj kravy

Zmena klimatických podmienok Zeme je už v takom štádiu, že riešenia neznesú odklad, vyzývajú odborníci. Meteorologička …

Consent choices