Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

Európska komisia prijala stratégiu EÚ pre metán a stratégiu pre chemické látky

Európska komisia predstavila stratégiu EÚ na zníženie emisií metánu. Metán má po oxide uhličitom druhý najväčší podiel na zmene klímy, na otepľovanie má dokonca väčší vplyv ako oxid uhličitý a podieľa sa na tvorbe troposférického ozónu. Okrem toho je látkou, ktorá silne znečisťuje lokálne ovzdušie a spôsobuje tak vážne zdravotné problémy. Na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy do roku 2030 a celkového cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, ako aj na podporu stratégie Komisie zameranej na dosiahnutie nulového znečistenie je preto nevyhnutné začať riešiť problém s emisiami metánu. V rámci predmetnej stratégie sa stanovujú opatrenia na zníženie emisií metánu v Európe i na medzinárodnej úrovni. Stratégia prináša legislatívne aj nelegislatívne opatrenia v sektoroch energetiky, poľnohospodárstva a odpadu, ktoré sa podieľajú na približne 95 % emisií metánu súvisiacich s ľudskou činnosťou na celom svete. Komisia bude spolupracovať s medzinárodnými partnermi EÚ a s priemyslom v snahe dosiahnuť zníženie emisií v celom dodávateľskom reťazci.

Okrem stratégie pre metán EK prijala aj stratégiu EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti. Stratégia je prvým krokom smerom k cieľu nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok, ktorý bol oznámený v Európskej zelenej dohode. Stratégia podporí inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných chemických látok a posilní ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami. To zahŕňa zákaz používania najškodlivejších chemických látok v spotrebiteľských výrobkoch, ako sú hračky, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, kozmetika, detergenty, materiály prichádzajúce do styku s potravinami či textílie, pokiaľ sa nepreukáže, že sú nevyhnutné pre spoločnosť. Zároveň sa dbá na to, aby sa všetky chemické látky používali bezpečnejšie a udržateľnejšie. V stratégii pre chemické látky sa plne uznáva základná úloha chemických látok z hľadiska dobrých životných podmienok ľudí a zelenej a digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti. Zároveň sa uznáva naliehavá potreba riešenia zdravotných a environmentálnych výziev spôsobených najškodlivejšími chemikáliami. V tomto duchu sa v stratégii stanovujú konkrétne opatrenia v záujme bezpečnosti a udržateľnosti chemických látok už v štádiu návrhu a na zaručenie toho, aby chemické látky mohli prinášať všetky výhody bez toho, aby poškodzovali planétu a súčasné a budúce generácie.

Viac..  Michal Wiezik: Máme nový, veľký nástroj na znižovanie emisií z priemyslu. Týka sa aj poľnohospodárov

O mam

Odporúčame pozrieť

PESCO, vlajky

Prvá stratégia obranného priemyslu a nový program na posilnenie bezpečnosti Európy

Európska komisia a vysoký predstaviteľ predstavili vôbec prvú stratégiu európskeho obranného priemyslu na úrovni EÚ a …

Consent choices