priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ocenenia Natura 2000: EÚ odmeňuje vynikajúce výsledky v ochrane prírody v celej Európe

Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius virtuálne vyhlásil držiteľov cien Natura 2000. Európska komisia tak ocenila aktivity, ktoré prispievajú k ochrane prírodného dedičstva a zvyšujú povedomie o sieti chránených území Natura 2000. Táto sústava chránených oblastí má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej EÚ. 85 uchádzačov súťažilo v piatich kategóriách: ochrana prírody, sociálno-ekonomické výhody, komunikácia, zmierenie záujmov a cezhraničná spolupráca a vytváranie sietí.

Šesť ocenených projektov pochádza z Belgicka, Bulharska, Fínska, Francúzska, Španielska a cezhraničný projekt zahŕňajúci partnerov z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Do projektu „Spoločné úsilie o bezpečné dopravné siete priateľské k divej prírode v Karpatoch“ (Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians) sa zapojili slovenskí partneri z Národnej diaľničnej spoločnosti, zo Štátnej ochrany prírody SR a z centra excelentnosti SPECTRA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom projektu je ochrana karpatskej prírody, v ktorej sa nachádza bohatá fauna, flóra a biotopy, ktoré však ohrozuje rýchly nárast dopravnej infraštruktúry. Partnerstvo sa zameriava najmä na činnosti, ktoré by viedli k zlepšeniu rámca plánovania a rozvoja bezpečných a ekologických riešení cestnej a železničnej dopravy. To zahŕňalo aj zber údajov, spoločné terénne práce, budovanie kapacít, stretnutia zainteresovaných strán a semináre.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

O mam

Odporúčame pozrieť

Tri slovenské projekty medzi finalistami európskych ocenení za inovatívnosť v politike

Dáta zo samosprávy v prehľadnej mape alebo mestský festival pre mladých aktívnych občanov – aj …

Consent choices