mobil
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Prvé aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah sa už prepojili s európskym systémom

Komisia s cieľom plne využiť potenciál aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, vďaka ktorým možno prerušiť reťazec cezhraničných infekcií koronavírusom a zachrániť životy, ako i v reakcii na výzvu členských štátov EÚ, zriadila celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability – tzv. sieťový priechod. Systém dnes po úspešnej pilotnej fáze začína fungovať, pričom prepojenie prvej skupiny vnútroštátnych aplikácií pomocou tejto služby už prebehlo: Corona-Warn-App z Nemecka, COVID tracker z Írska a immuni z Talianska. Tieto aplikácie si dokopy stiahlo približne 30 miliónov ľudí, čo zodpovedá dvom tretinám všetkých stiahnutí aplikácií v EÚ.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: „Mnohé členské štáty spustili dobrovoľné aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, pričom Komisia podporila ich snahy o zaistenie bezpečného vzájomného prepojenia týchto aplikácií. Voľný pohyb je neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu. Sieťový priechod ho uľahčuje a zároveň pomáha zachraňovať životy.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodala„Sledovacie a výstražné aplikácie súvisiace s koronavírusom dokážu účinne podporiť iné opatrenia ako viac testovania či manuálne sledovanie kontaktov. V kontexte opätovného nárastu počtu prípadov môžu zohrať významnú úlohu a pomôcť nám prerušiť reťazce prenosu vírusu. Vďaka cezhraničnému fungovaniu sú tieto aplikácie ešte účinnejšími nástrojmi. Náš systém sieťového priechodu, ktorý dnes začal fungovať, predstavuje významný krok v našej práci. Vyzývam občanov, aby tieto aplikácie využili a pomohli tak chrániť seba i ostatných.“

Nemecký spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol: „Všade v Európe opäť narastá počet infekcií. Národné výstražné aplikácie však teraz prinášajú skutočnú zmenu. Totižto každý reťazec prenosu nákazy, ktorý sa vďaka aplikácii podarí rýchlejšie prerušiť, prispieva k zvládnutiu pandémie. Pomocou novej služby sieťového priechodu prepájame aplikácie v celej Európe. Vďaka tomu možno zaslať výstrahu kontaktom aj počas cesty do zahraničia alebo po nej.

V boji proti koronavírusu sa väčšina členských štátov rozhodla spustiť aplikáciu na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah. Celkovo možno zabezpečiť interoperabilitu pomocou sieťového priechodu v prípade 20 aplikácií, ktoré sú založené na decentralizovaných systémoch. Aplikácie sa na základe protokolu, v rámci ktorého treba rátať s niekoľkými skúškami a kontrolami, môžu prepojiť so sieťovým priechodom, pričom pre každú z nich sa musí vydať aktualizácia. Prepojenie druhej skupiny aplikácií sa uskutoční na budúci týždeň. Následne sa očakáva zapojenie aplikácií eRouška z Česka, smitte stop z Dánska, Apturi COVID z Lotyšska a Radar Covid zo Španielska, pričom ďalšie aplikácie budú prepojené so systémom v novembri. Prehľad zúčastnených členských štátov je dostupný na osobitnej webovej stránke.

Sieťový priechod zabezpečuje hladké cezhraničné fungovanie aplikácií. Používateľom bude preto stačiť nainštalovať si len jednu aplikáciu a pri ceste do inej zúčastnenej európskej krajiny budú stále môcť využívať sledovanie kontaktov a dostávať varovania, či už sú doma alebo v zahraničí. Server sieťového priechodu obmedzuje množstvo vymieňaných údajov na minimum. Vďaka tomu bude efektívne prijímať a odovzdávať náhodné identifikátory medzi vnútroštátnymi aplikáciami. Sieťový priechod nebude spracúvať žiadne iné informácie ako náhodné kľúče vytvorené aplikáciami: informácie sú pseudonymizované, zašifrované, obmedzené na nevyhnutné minimum a uchovávané len tak dlho, ako je potrebné na spätné vysledovanie infekcií. Identifikácia jednotlivých osôb ani sledovanie polohy či pohybu zariadenia nebudú umožnené.

Zriadenie sieťového priechodu nadväzuje na dohodu členských štátov o technických špecifikáciách na zaručenie bezpečnej výmeny informácií medzi koncovými servermi vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah na základe decentralizovanej architektúry. Tento systém za menej ako dva mesiace vyvinuli a zriadili spoločnosti T-Systems a SAP a bude ho prevádzkovať dátové centrum Komisie v Luxemburgu.

Súvislosti

Aplikácie na sledovanie kontaktov – ak sú plne v súlade s pravidlami EÚ a dobre koordinované – môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízového riadenia. Môžu dopĺňať existujúce manuálne sledovanie kontaktov a pomôcť prerušiť reťazec prenosu vírusu, čím môžu prispieť k záchrane životov.

Členské štáty s podporou Komisie od vypuknutia pandémie koronavírusu posudzujú digitálne riešenia súčasnej krízy z hľadiska účinnosti, bezpečnosti, ochrany súkromia a ochrany údajov. Vyvinuli súbor nástrojov EÚ na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, ktorého súčasťou sú aj usmernenia o ochrane údajov. Išlo o súčasť spoločného koordinovaného postupu na podporu postupného uvoľňovania opatrení na obmedzenie pohybu, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie. S cieľom zabezpečiť, aby aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah fungovali aj cezhranične, sa členské štáty s podporou Komisie v máji dohodli na usmerneniach k interoperabilite, v júni na súbore technických špecifikácií a Komisia prijala vykonávacie rozhodnutie, aby poskytla právny základ pre zriadenie sieťového priechodu. Systém bol v septembri testovaný v rámci pilotnej fázy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska agentúra pre lieky: Koronavírus je stále hrozbou

Ochorenie COVID-19 zostáva hrozbou, aj keď už nepredstavuje celosvetový stav núdze. Uviedla to v utorok …

Consent choices