Klus
Martin Klus. Foto: MZVaEZ SR.

Martin Klus: Od pondelka 9. novembra 2020 sa na hranici s Ukrajinou mení režim a spúšťa sa antigénové testovanie

„Ako bolo avizované po poslednom rokovaní expertnej pracovnej skupiny viacerých zainteresovaných ministerstiev a ÚVZ SR, ktorej úlohou bolo prehodnotiť aktuálny hraničný režim, od pondelka, 9. novembra 2020, sa menia podmienky prekračovania pozemnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou. O tejto skutočnosti už rezort diplomacie informoval verbálnou nótou aj Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike. Zmenou hraničného režimu a spustením pilotného projektu antigénového testovania na našej východnej hranici sa napĺňa pokyn ÚVZ SR, ako aj avizovaný zámer vlády SR.“
 
Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus v piatok, 6. novembra 2020, v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a na Ukrajine, ako aj v súlade s vyhláškou č. 22/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

„Ukrajinskej strane sme diplomatickou cestou oznámili, že podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky z Ukrajiny sa od pondelka, 9. novembra 2020, menia až do odvolania tak, že bude zatvorený hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci. Peší cestujúci budú môcť prekračovať štátnu hranicu len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod,“ informuje štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

V prípade hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj budú vybavované vozidlá do 7,5t len za účelom tranzitu územím Slovenskej republiky a cestujúci na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky ÚVZ SR alebo na základe výnimky udelenej príslušným úradom. Hraničný priechod zostáva otvorený nepretržite, no peší cestujúci sú vylúčení.

Zároveň naďalej platí, že na územie Slovenskej republiky je možný vstup osôb, ktoré majú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, tento však bude časovo obmedzený od 07:00 do 19:00 hod., bez ohľadu na spôsob dopravy a len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod.

„Pri vstupe sa osoby prichádzajúce z Ukrajiny, teda z tzv. tretej krajiny mimo EÚ, musia podrobiť antigénovému testu na ochorenie COVID-19. Následne tieto musia nastúpiť do domácej karantény a najskôr na 5. deň izolácie sú zároveň povinné podrobiť sa RT-PCR testu. Nákladná doprava na vstupe a na výstupe zostáva bez obmedzení,“ vysvetľuje M. Klus.

Antigénovému testu sa nemusia podrobiť osoby, ktoré územím Slovenskej republiky iba tranzitujú, osoby, na ktoré sa vzťahujú výnimky vyplývajúce z vyhlášky ÚVZ SR ani osoby disponujúce písomnou výnimkou udelenou príslušným úradom.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska agentúra pre lieky: Koronavírus je stále hrozbou

Ochorenie COVID-19 zostáva hrozbou, aj keď už nepredstavuje celosvetový stav núdze. Uviedla to v utorok …

Consent choices