Ilustračné PHOTO: screenshot © European Union-EP.

Počas pandémie treba v poskytovaní rozvojovej a humanitárnej pomoci ešte viac spojiť sily

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková v stredu predsedala zasadnutiu Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky (SR), ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Národnej rady Slovenskej republiky, ministerstiev, mimovládneho sektora, podnikateľských a zamestnávateľských združení, ako aj predstavitelia miest a obcí.

Súčasťou zasadnutia bolo zhodnotenie realizácie rozvojovej spolupráce SR v roku 2020, do ktorého významne zasiahla pandémia COVID-19. „Slovensko krátko po vypuknutí pandémie preukázalo svoju solidaritu a promptne reagovalo na akútne potreby partnerských krajín, najmä prostredníctvom humanitárnej pomoci. Zároveň sme realizovali zmeny v nastavení nástrojov SlovakAid tak, aby sme zvýšili ich využiteľnosť v zmenených podmienkach,“ informovala I. Brocková.

Pozornosť bola venovaná aj zefektívňovaniu systému humanitárnej pomoci. Možnosti zlepšení boli identifikované práve počas zvýšenej intenzity aktivít humanitárnej pomoci v súvislosti s pandémiou, ako napríklad pri poskytnutí pomoci Keni, Severnému Macedónsku, Ukrajine a Taliansku. Analytický podklad v podobe hodnotenia systému humanitárnej pomoci SR a návrhov na zlepšenie poskytla aj Platforma rozvojových organizácií – Ambrela.

Predmetom diskusie boli aj návrhy legislatívnych zmien, ktoré si vyžadujú zabezpečenie realizácie rozvojovej spolupráce v podmienkach sťažených pandémiou. Prezentovaný bol návrh Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2021. Dokument bude predložený na rokovanie vlády SR začiatkom budúceho roku tak, aby bolo umožnené skoré vyhlásenie výziev na predkladanie rozvojových projektov SlovakAid. „Dobrou správou je, že rozpočet rezortu zahraničných vecí na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu zostáva v roku 2021, aj napriek ekonomickej kríze, na rovnakej úrovni ako v tomto roku. V budúcom roku budeme pokračovať v úsilí o zvyšovanie verejného povedomia o význame rozvojovej spolupráce. Rozvojová spolupráca je konkrétnym prejavom našej solidarity a zostáva jedným zo základných pilierov slovenskej zahraničnej politiky,“ doplnila štátna tajomníčka.

Viac..  Európsky zbor solidarity podporí ľudí v núdzi sumou 145 miliónov eur v roku 2024

O mam

Odporúčame pozrieť

chudoba

Európsky zbor solidarity podporí ľudí v núdzi sumou 145 miliónov eur v roku 2024

Dobrovoľnícke činnosti v roku 2024 výrazne posilní nová možnosť financovania, ktorú dnes predstavila Komisia. Nová výzva …

Consent choices