cyklisti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Takmer 104 tisíc eur z projektu Interreg na podporu cyklodopravy a cykloturistiky

Zdroje z medzinárodného projektu Interreg vo výške 103 978,80 eur a k tomu spolufinancovanie za 18 349,20 eur chce MDV SR použiť na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Dunajskej oblasti. Peniaze sú určené na tvorbu akčného plánu zlepšenia existujúcej siete cyklotrás, na rozvoj cyklistických politík na národnej a nadnárodnej úrovni, či zvyšovanie povedomia príslušných zainteresovaných aktérov o potrebách cyklistov. To sú nevyhnutné predpoklady na samotné budovanie cykloinfraštruktúry.

„Na ministerstve dopravy sa aktívne venujeme podpore a rozvoju cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Tento rok sme už formou dotácie podporili 61 projektov v rámci historicky prvej „Cyklovýzvy MDV SR“ za vyše 13  miliónov eur. Podpora cyklodopravy však nie je iba o peniazoch, robíme aj propagačné a osvetové kampane, verejnosť už dobre pozná „Do práce na bicykli“ a  „Do školy na bicykli“. Koniec koncov je to aj naša úloha z Programového vyhlásenia vlády a som veľmi rád, že medzinárodná spolupráca v Dunajskom regióne v rámci medzinárodného projektu Interreg „Danube Cycle Plans“ nám v tom pomôže, uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Viac..  Šefčovič: Proces nominácií do EK sa iba začína, správny signál však bol dôležitý

Projekt má na ministerstve na starosti novovzniknutý odbor stratégie dopravy, ktorý má vo vecnej pôsobnosti aj cyklistickú dopravu a cykloturistiku. V rámci tohto projektu rezort dopravy v súčasnosti pripravuje aktualizáciu platnej Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (schválenej uznesením vlády č. 223/2013 zo 7. mája 2013), ktorej súčasťou bude aj definovanie národnej siete cyklotrás. Hlavným partnerom projektu je Rakúska agentúra pre životné prostredie, projekt bude implementovaný do konca roka 2022, účastníkmi sú aj partneri z Česka, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska. Úvodná projektová konferencia a prvý partnerský míting zúčastnených strán sa uskutočnili online 28. septembra 2020 (http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/5473).  

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Na ochranu prírody, zdravotnú starostlivosť, rozvoj kultúry a cestovný ruch pôjde z programu Interreg NEXT viac ako 44 miliónov eur

Záleží nám na dobrých vzťahoch s našimi susedmi, tvrdí rezort investícií. Z programu cezhraničnej spolupráce …

Consent choices