Zdroj: ÚVSR

Vláda odsúhlasila záväzok znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40 percent do roku 2030

Vláda odsúhlasila zámer dosiahnuť ambiciózne záväzky Slovenska v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov o minimálne 40 percent do roku 2030 a so zvýšením podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 percent. Schválením návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň vyjadrila súhlas aj s dosiahnutím aspoň 27 percent úspor energie a zvýšenia energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti v Európskej únii (EÚ). Kabinet schválením návrhu zákona zároveň aj podporil podľa ÚVO posilnenie konkurencieschopnosti priemyselného odvetvia výroby ekologických vozidiel.

Smernica Európskeho parlamentu

Vládny kabinet schválením návrhu zákona zosúladil slovenskú legislatívu so smernicou Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ z 20. júna 2019, ktorá je zameraná na dekarbonizáciu odvetvia dopravy, a to predovšetkým prostredníctvom agregácie nákupu ekologických vozidiel. Podľa ÚVO je podpora ekologických vozidiel v súčasnosti v rámci platného legislatívneho rámca upravená v zákone o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel, ktorý je však zosúladený so staršou smernicou EP a Rady EÚ, a to ešte z 23. apríla 2009.

Ako pripomína ÚVO, primárnym princípom už vládou schváleného návrhu zákona je ustanovenie požiadavky na minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní vymedzených zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní a uzatváraní zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave. Tieto ustanovené minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel sa budú vzťahovať na vymedzené časové obdobia. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 2. augusta 2021.

Viac..  Krajiny EÚ schválili nariadenie na zníženie emisií CO2 z ťažkých vozidiel

Ekologické vozidlá

Dopad na verejný rozpočet je v prípade návrhu zákona do značnej miery podmienený druhom obstarávaného ekologického vozidla a jeho pohonom (vozidlo na LPG, CNG, hybridné vozidlo, plug-in hybridné vozidlo, elektrické vozidlo, vodíkové vozidlo, vozidlo na tekuté biopalivá). Dopad na rozpočet je rovnako podmienený výberom konkrétnej továrenskej značky ekologického vozidla a konkrétnym modelom. Platí to nielen pre náklady spojené s nákupom ekologického vozidla, ale aj s jeho prevádzkou.

Dopad na rozpočet je podmienený podľa ÚVO aj stavom vozového parku subjektov povinných postupovať podľa návrhu zákona. Cena CNG autobusov je v súčasnosti na úrovni 115 percent ceny dieselového autobusu, batériové elektroautobusy sa pohybujú na úrovni 200 – 250 percent ceny dieselového autobusu, vodíkové autobusy sú na úrovni 300 až 400 percent ceny dieselového autobusu a ceny autobusov na kvapalné biopalivá sú na úrovni 105 percent ceny dieselového autobusu. ÚVO počíta s postupným znižovaním ceny ekologických vozidiel.

(SITA)

O redakcia/SITA

Odporúčame pozrieť

Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Vláda Slovenskej republiky dnes odsúhlasila novú Finančnú dohodu medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou. Výsledná suma, ktorá …

Consent choices