biodiverzita
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Minister Budaj podporuje úsilie svetových lídrov za zachovanie biodiverzity

Samit Jedna planéta pre biodiverzitu – One Planet Summit for Biodiversity – podčiarkuje dôležitosť presadzovania ambicióznych opatrení v oblasti ochrany prírody a biodiverzity a zároveň reaguje na aktuálne otázky, vyvolané celosvetovou pandémiou koronavírusu. Online zasadnutia samitu sa zúčastnil aj minister životného prostredia SR Ján Budaj. Organizátorom podujatia je Francúzsko v spolupráci s Organizáciou Spojených Národov a Svetovou bankou.

Organizátori samitu vybrali štyri najdôležitejšie globálne oblasti, ktorým je potrebné do budúcnosti venovať špeciálnu pozornosť. Ide o ochranu suchozemských a morských ekosystémov, podporu tzv. agroekológie a znižovanie znečisťovania v potravinárskom sektore, zapojenie väčšieho množstva verejných a súkromných investícií do projektov na ochranu udržateľného hospodárenia a obnovu ekosystémov.  V neposlednom rade je to aj boj proti odlesňovaniu.

Strata biodiverzity a poškodzovanie ekosystémov má závažné dopady na kvalitu života ľudstva. Podľa ministra Budaja je najvyšší čas prehodnotiť vzťah k prírode. „Je to pre všetky krajiny sveta a celé ľudstvo veľká sociálna a ekonomická výzva, ktorá si bude vyžadovať hlbokú zmenu myslenia a odklon od konzumu a dlhodobo neudržateľných spotrebiteľských návykov. V boji za zachovanie biodiverzity musíme zintenzívniť naše úsilie a presadzovať ambicióznejšie ciele, pretože nemáme k dispozícii na život žiadnu inú planétu,“ zdôraznil.

Viac..  Rada EÚ odobrila dobrovoľné opatrenia na zníženie spotreby plynu aspoň o 15 %

Európska únia je celosvetovým lídrom v boji za zachovanie a obnovu biologickej rozmanitosti všetkých foriem života. Na 15. konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite v roku 2021 sa má dohodnúť schválenie globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020. Z európskej stratégie bude čerpať aj Slovensko, ktoré následne pripraví vlastnú biodiverzitnú stratégiu a akčný plán biodiverzity do roku 2030.

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Komisia investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: …

Consent choices