vakcína, koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia schválila druhú zmluvu s Modernou na zabezpečenie 300 miliónov ďalších dávok

Európska komisia schválila druhú zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Moderna, podľa ktorej sa v mene všetkých členských štátov EÚ dodatočne nakúpi 300 miliónov dávok (150 miliónov v roku 2021 s možnosťou dokúpenia ďalších 150 miliónov v roku 2022). Nová zmluva zároveň poskytne možnosť darovať vakcínu krajinám s nižšími a strednými príjmami alebo ju distribuovať do ďalších európskych krajín.

Dnešná zmluva s Modernou nadväzuje na široké portfólio vakcín, ktoré sa budú vyrábať v Európe, vrátane už podpísaných zmlúv so spoločnosťami BioNTech/PfizerAstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NVCurevac a Moderna. Týmto diverzifikovaným portfóliom vakcín sa zabezpečí, že Európa bude mať k dispozícii 2,6 miliardy dávok, hneď ako sa preukáže, že vakcíny sú bezpečné a účinné.

Komisia udelila 21. decembra 2020 podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre vakcínu vyvinutú spoločnosťou BioNTech a Pfizer, 6. januára 2021 pre vakcínu od spoločnosti Moderna a 29. januára 2021 pre vakcínu od spoločnosti AstraZeneca.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová k tomu uviedla: Dnes sme zabezpečili 300 miliónov ďalších dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyrába spoločnosť Moderna a ktorá sa už používa na očkovanie v Európskej únii. To nás približuje k nášmu hlavnému cieľu: zabezpečiť, aby všetci Európania mali čo najskôr prístup k bezpečným a účinným očkovacím látkam. S portfóliom v objeme až 2,6 miliardy dávok budeme môcť poskytnúť vakcíny nielen pre našich občanov, ale aj pre našich susedov a partnerov.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová vyhlásila: „Vďaka tejto novej zmluve s Modernou budeme mať ďalších 300 miliónov dávok povolenej bezpečnej a účinnej očkovacej látky. Je to ďalší krok smerom k našim cieľom zabezpečiť v priebehu tohto roka rýchly prístup k bezpečnému a účinnému očkovaniu pre občanov v Európe aj mimo nej. Táto zmluva je dôležitá nielen pre krátkodobé potreby EÚ, ale aj pre našu budúcu prácu zameranú na obmedzenie rýchleho šírenia nových mutácií.“

Vakcína spoločnosti Moderna je založená na mediátorovej RNA (mRNA), ktorá zohráva zásadnú úlohu v biológii tým, že prenáša inštrukcie z DNA do bunkového mechanizmu, ktorý zabezpečuje tvorbu proteínov. Vo vakcíne na báze mRNA tieto inštrukcie vytvárajú neškodné fragmenty vírusu, ktoré ľudské telo využíva na vytvorenie imunitnej odpovede na prevenciu ochorenia alebo boj proti nemu. Po podaní vakcíny bunky očkovaného „prečítajú“ genetické inštrukcie a vytvoria S proteín, čo je proteín, ktorý sa nachádza na vonkajšom povrchu vírusu a umožňuje mu preniknúť do buniek tela a spôsobiť ochorenie. Imunitný systém očkovaného bude potom tento proteín považovať za cudzorodý a vyrobí proti nemu prirodzenú obranu – protilátky a T-bunky.

Komisia sa rozhodla podporiť túto vakcínu na základe dôkladného vedeckého posúdenia, použitej technológie, skúseností spoločností s vývojom vakcín a ich výrobnej kapacity schopnej zaistiť dodávky pre celú EÚ, ako aj ich kapacity potenciálne vyvinúť vakcínu proti mutáciám koronavírusu.

Súvislosti

Európska komisia predstavila 17. júna európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Komisia financuje časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín formou dohôd o predbežnom nákupe a za to získa právo na nákup stanoveného počtu dávok vakcín v konkrétnom časovom rámci. Poskytnuté finančné prostriedky sa považujú za preddavok za vakcíny, ktoré členské štáty neskôr skutočne nakúpia.

Keďže rozhodnutie investovať do vakcíny proti COVID-19 je pre vývojové spoločnosti vzhľadom na vysoké náklady a značnú mieru zlyhania vysoko rizikové, vďaka dohodám bude možné realizovať investície, ktoré by sa inak nemuseli uskutočniť.

Keď sa ukáže, že vakcíny sú bezpečné a účinné, a Európska agentúra pre lieky im udelí povolenie na uvedenie na trh, bude potrebné ich rýchlo distribuovať a nasadiť v celej Európe. Komisia 15. októbra stanovila kľúčové kroky, ktoré musia členské štáty podniknúť, aby boli v plnej miere pripravené. Patrí k nim aj vypracovanie vnútroštátnych stratégií očkovania. Komisia prijala ďalšie kroky na posilnenie opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie v celej EÚ, ako aj stratégiu, ako sa chrániť pred ochorením COVID-19 v zime, ktorá členským štátom ponúka ďalšiu podporu pri nasadzovaní vakcín, a nové oznámenie o jednotnom postupe proti ochoreniu COVID-19. Komisia takisto prijala plán, ktorým sa má Európa pripraviť na zvýšenú hrozbu mutácií a možnosť, že budú voči existujúcim vakcínam odolné.

Európska komisia sa takisto zaviazala zabezpečiť, aby vakcínu dostali všetci, ktorí ju potrebujú, a to nielen doma, ale kdekoľvek na svete. Nikto nebude v bezpečí, kým nebudú v bezpečí všetci. Preto Komisia od 4. mája 2020 v rámci globálnej reakcie na koronavírus, čo je balík globálnych opatrení zameraných na všeobecný prístup k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu a na celosvetovú obnovu, vyzbierala takmer 16 miliárd eur. Okrem toho potvrdila svoj záujem zapojiť sa do nástroja COVAX pre spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 na celom svete. Komisia zároveň v rámci úsilia Tímu Európa v súvislosti s globálnou reakciou na koronavírus oznámila príspevok vo výške 400 miliónov eur vo forme záruk na podporu nástroja COVAX a jeho cieľov.

O mam

Odporúčame pozrieť

EIB, EK a Gatesovci chcú každoročne ochrániť 370 miliónov detí pred detskou obrnou

Európska komisia, Európska investičná banka a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov oznámili založenie nového finančného …

Consent choices