Foto: ÚV SR

Predstavitelia členských štátov budú na videokonferencii rokovať o súčasnej pandemickej situácii, ale aj o bezpečnosti a obrane

Členovia Európskej rady budú 25. a 26. februára prostredníctvom videokonferencie rokovať o súčasnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19, o pripravenosti na ohrozenia zdravia, o bezpečnosti a obrane a o vzťahoch s južným susedstvom.

COVID-19

Lídri EÚ na rokovaní majú zhodnotiť epidemiologickú situáciu, pričom sa  naďalej budú venovať koordinácii reakcie na pandémiu COVID-19, pričom sa zamerajú najmä na povoľovanie, výrobu a distribúciu vakcín apohyb osôb.

V tejto súvislosti zohľadnia aj opatrenia nadväzujúce na balík Komisie týkajúci sa zdravotnej únie a prípadné ďalšie kroky, ako napríklad:

  • zlepšenie systémov EÚ v oblasti pripravenosti, včasného varovania a prevencie
  • nástroje krízového riadenia a reakcie na krízy
  • lepšie využívanie údajov týkajúcich sa zdravia a modelovania údajov
  • podpora a lepšie zosúladenie výskumu a inovácie s výrobou vakcín a kritických zdravotníckych potrieb
  • diverzifikácia a odolnosť globálnych zdravotníckych dodávateľských reťazcov

Podľa programu budú lídri rokovať aj o tom, ako posilniť medzinárodnú solidaritu a budúcu medzinárodnú spoluprácu v oblasti zdravia.

Bezpečnosť a obrana

Predstavitelia členských štátov budú viesť strategickú diskusiu o európskej bezpečnostnej a obrannej politike. Zamerajú sa na:

  • posilnenie bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ
  • zvýšenie schopnosti EÚ konať samostatne a presadzovať jej strategické záujmy a hodnoty na globálnej scéne
  • rozvoj partnerstiev EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, najmä s NATO
Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Lídri EÚ preskúmajú prebiehajúce iniciatívy v oblasti investícií do obrany, rozvoja spôsobilostí a operačnej pohotovosti. Budú rokovať aj o úsilí, ktoré sa vyvíja v záujme zvýšenia odolnosti EÚ najmä proti kybernetickým útokom a hybridným hrozbám.

Južné susedstvo

Hlavy členských štátov budú viesť strategickú diskusiu o vzťahoch EÚ s južným susedstvom. Európska rada prijala v decembri 2020 závery o tomto partnerstve. Lídri zdôraznili, že demokratické, stabilnejšie, zelenšie a prosperujúcejšie južné susedstvo je pre EÚ strategickou prioritou.

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices