trh prace
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK podporuje projekty na zvýšenie počtu pracovných miest a udržateľný rast

Komisia v utorok vo všetkých 27 členských štátoch schválila 226 projektov, ktoré podporia ich úsilie pri navrhovaní a vykonávaní vnútroštátnych reforiem na posilnenie rastu. Tieto podporné opatrenia sa realizujú v rámci Nástroja technickej podpory a na rok 2021 budú mať na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii celkový rozpočet vo výške 102,6 milióna EUR.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Reformy sú potrebné na zlepšenie podnikateľského prostredia, posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti a sociálnych a vzdelávacích systémov a celkové zvýšenie odolnosti členských štátov a zainteresovaných strán pri riešení zložitých výziev a globálnych kríz. Nástroj technickej podpory je účinný nástroj, vďaka ktorému môžu členské štáty uskutočniť reformy potrebné na udržateľný rast.“

Nástroj technickej podpory je hlavným nástrojom Komisie na poskytovanie technickej podpory reforiem v EÚ. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a Plánu obnovy pre Európu. Vychádza z úspechu svojho predchodcu, programu na podporu štrukturálnych reforiem, v rámci ktorého sa od roku 2017 poskytlo viac ako 1 000 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch.

Medzi reformy oprávnené na podporu z Nástroja technickej podpory patrí okrem iného verejná správa, správa vecí verejných, daňová politika, podnikateľské prostredie, finančný sektor, trh práce, vzdelávacie systémy, sociálne služby, zdravotná starostlivosť, zelená transformácia – napr. vlna obnovy – a digitálne služby. Posilnenie inštitucionálnej a administratívnej kapacity na navrhovanie a vykonávanie reforiem a investícií je nevyhnutné na upevnenie odolnosti a podporu obnovy.

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

So zvýšeným rozpočtom vo výške 864 miliónov EUR na roky 2021 – 2027 môže Nástroj technickej podpory takisto poskytnúť technickú podporu na pomoc členským štátom pri vypracúvaní a vykonávaní plánov podpory obnovy a odolnosti, čím sa zabezpečí, že budú lepšie vybavené na využitie financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. S vykonávaním plánov podpory obnovy a odolnosti súvisí celkovo viac ako 60 % predbežne vybraných projektov Nástroja technickej podpory na rok 2021, zatiaľ čo 30 % sa zameriava na zelenú dohodu a 44 % na digitálnu transformáciu.

Nástroj technickej podpory takisto pomáha členským štátom účinne riešiť výzvy identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny.

Všetky informácie možno nájsť v prijatom vykonávacom rozhodnutí C(2021)1335 a v prvom pracovnom programe v zmysle nariadenia o Nástroji technickej podpory.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Komisia predložila celý rad nových iniciatív v rámci balíka zameraného na zručnosti a mobilitu talentov, …

Consent choices