Športová hala v Dunajskej Strede Foto: Marco Németh/ Európske Noviny

Hádzanársky klub HC DAC získal 2 milióny eur na výstavbu novej športovej haly. Podľa aktivistov mesto príde o značnú časť verejnej zelene 

Štát v roku 2019 vyčlenil celkovo 11,75 miliónov eur, ktoré majú putovať do modernizácie a výstavby nových športových stredísk. Z týchto peňazí získalo okresné mesto Dunajská Streda celkovo 2 milióny eur na výstavbu nového športového strediska. Do konfliktu s mestom sa však dostalo občianske združenie HelloSzerdahely, ktoré upozorňuje, že výstavbou nového strediska by sa zničila veľká časť mestskej zelene.

Po pridelení dotácií na jeseň 2019 vznikla mestská akciová spoločnosť Aréna DSZ, ktorá má zodpovedať za výstavbu a prevádzku novej športovej haly, informoval spravodajský portál Parameter. Predsedom predstavenstva sa stal prezident hádzanárskeho klubu HC DAC v Dunajskej Strede a tiež poslanec mestského zastupiteľstva Zoltán Horváth.

http://bit.ly/EN_NEWSLETTER_PRIHLASENIE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Európske Noviny potvrdilo, že vláda schválila uvoľniť finančné prostriedky zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 2 mil. eur, v termíne do 31. decembra 2019.

V roku 2019 vláda schválila finančný balík, ktorý má za cieľ podporiť modernizáciu a výstavbu športových stredísk, celkovo ide o 11,75 miliónov eur. Mestský hádzanársky klub HC DAC získal podporu vo výške 2 milióny eur. Dotácie boli pridelené za viacero úspešných umiestnení na celoslovenských, ale aj medzinárodných súťažiach.

🇸🇰🇭🇺
🇭🇺Sziasztok, ahogyan észrevehettétek, a sportcsarnok építésével kapcsolatban az elmúlt órákban gyakran előkerült az…

Uverejnil používateľ HelloSzerdahely Utorok 30. marca 2021

 

Stará hala nevyhovovala medzinárodným požiadavkám

Klub sa za posledné roky začal rozvíjať, ženské družstvo sa prepracovalo do česko-slovenskej MOL ligy, teda mesto hostí aj zahraničné tímy. Stará športová hala s kapacitou 490 miest však nespĺňala kritériá na medzinárodné turnaje, preto sa začalo hovoriť o novej hale. Plánovaná nová hala je projektovaná na kapacitu 3351 fanúšikov. Poslanci aj klub teda začali uvažovať, kde by sa stavba mohla realizovať. Viacerí z praktického hľadiska navrhovali, aby sa postavila vedľa starej haly. Nad týmto návrhom uvažoval aj primátor mesta Zoltán Hájos, ktorý na sociálnej sieti napísal, že „v budúcnosti by bolo možné organizovať v novovybudovanej športovej aréne medzinárodný športový turnaj – podľa medzinárodných predpisov okrem športového ihriska musí organizátor disponovať aj jedným tréningovým ihriskom, ktoré musia byť pod jednou strechou.“

Vo svojom poste sa spýtal aj občanov, či majú nechať „v platnosti svoje pôvodné rozhodnutie z januára tohto roka, a to vedľa súčasnej Mestskej športovej haly na mestskú zeleň bude stavať mestská akciová spoločnosť DSZ Aréna jednu novú športovú arénu,“ alebo „prijmú nové rozhodnutie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorým svoje rozhodnutie z januára tohto roka zmenia tak, že mesto by si odkúpilo od vlastníka pozemok bývalého amfiteátra, kde by mala byť postavená nová športová aréna, pričom by nebola zastavaná mestská zeleň vedľa súčasnej Mestskej športovej haly.“ 

Nejasná anketa

Občianske združenie HelloSzerdahely však spustilo petíciu proti plánovanému umiestneniu športovej haly. Iniciátorom petície sa zdajú byť zverejnené informácie nejasné , podľa nich nebol výber nastavený korektne. Viacerí občania si totiž pod pojmom bývalé amfiteátrum predstavujú rozpadnutú starú nefunkčnú športovú halu, pričom vedenie mesta má na mysli úplne iný pozemok, z ktorého ruiny spomínaného amfiteátra už dávnejšie odstránili a v súčasnosti je už zatrávnený. Iniciátor petície sa informoval aj na cenu a presnú polohu nového pozemku. Primátor Zoltán Hájos argumentuje, že v prípade zatrávnenej plochy právne nejde o „zelený priestor.“ 

Majiteľ sporného pozemku žiada od mesta 779 524€ za kúpu pozemku. Podľa ďalšieho aktivistu Tomáša Miškeho hodnota pozemku je polovičná a nikto iný by ho nekúpil. „Okrem toho, ak nová hala na tomto pozemku nebude v súlade s pravidlami súťaží, tak prečo takáto obeť. Aj tam sú stromy, len ich je menej,“ dodal Miške. 

🇭🇺 A dunaszerdahelyi városi képviselők nehéz döntés előtt állnak:
– hagyják érvényben a januári határozatukat, mely…

Uverejnil používateľ Dr. Hájos Zoltán Sobota 13. marca 2021

 

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Výrub desiatok stromov 

Predseda hádzanárskeho klubu sa ešte v marci minulého roka stretol s aktivistami. Obe strany predostreli svoje stanoviská a návrhy, aby sa našlo riešenie prijateľné pre všetky zúčastnené strany. 

Kameňom úrazu je totiž poloha súčasnej športovej haly, ktorá sa nachádza na okraji mestského parku oddychu. Nová stavba vedľa nej by teda zákonite odkrojila časť z oddychového parku. Tamás Stredl v mene združenia uviedol, že 150 z 260 stromov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v parku, sa stane obeťou novej športovej haly a parku voľného času, ktorý sa má zrekonštruovať.

Aktivisti tvrdia, že ich cieľom nie je bojovať proti mestu. “Snažíme sa pomôcť mestu, aby sme ho adaptovali na klimatické zmeny a prinášali v meste riešenia prírode blízke.” “Uz dnes cítime dopad klimatických zmien v letných mesiacoch, kedy sa v centre takmer nedá zdržiavať. Snažíme sa prinášať riešenia, ktoré prispejú k zvyšovaniu zelene, zmeniť monokultúrne trávne porasty na lúky plné života, kde nie je potrebné kosenie v tak intenzívnom merítku ako dnes, ukázať deťom prírode blízke bývanie v meste,” upozorňuje Stredl pre Európske Noviny.

🇭🇺 🇸🇰
🇭🇺 Amikor a politikai érdek fontosabb a szakvéleménynél. Elkezdődött a vásártér átalakítása. A fakivágás teljesen…

Uverejnil používateľ HelloSzerdahely Utorok 30. marca 2021

 

Navrhované opatrenia aktivistov 

Mestské združenie v stanovisku, ktoré poskytlo pre Európske Noviny uvádza konkrétne opatrenia, ako by sa dalo predísť výrubu väčšiny stromov a adaptovať mesto na zmenu klímy:

  • miesto nadzemnej betónovej plochy na parkovanie odporúčame viacpodlažné, podzemné/nadzemné parkovisko so šikmou strechou, kde by bola vybudovaná zeleň so stromoradím,
  • na novej športovej hale odporúčame vybudovať zelenú strechu s aktívnym miestom pre tréning, prípadne oddych pre športovcov,
  • odvádzanie dažďovej vody zo športových hál medzi dve športové haly, kde by sa vybudovalo záchytné jazierko na dažďovú vodu s rastlinami znášajúcimi záplavy aj suchá, okolo vybudovať lavičky so stromami na aktívny oddych pre obyvateľov,
  • zabezpečiť ochranu stromov, ktoré nebudú vyrúbané, aby pri výstavbe nebol poškodený ich koreňový systém, zabezpečiť ich pravidelné ošetrenie,
  •  výsadba náhradných stromov v parku oddychu aspoň v dvojnásobnom počte ku vyrúbaným stromom a podľa možnosti vysoké aspoň 3-4m.

Európske Noviny požiadali o stanovisko mesta Dunajská Streda aj poslanca Zoltána Horvátha, do uzávierky článku sme ho však  nedostali. V prípade, že nám bude poskytnuté, článok budeme aktualizovať.

Kvôli vyriešeniu patovej situácie primátor mesta zvolal koncom marca 2021 mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci hlasovali , aby znovu bol prerokovaný návrh schválený pred dva a pol mesiacmi, no jeho opätovné prerokovanie si vyžadovalo súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov. Návrh vo finále podporilo 10 z 19 prítomných poslancov, čo je síce nadpolovičná väčšina, nie však trojpätinová.

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Hádzanársky klub v Dunajskej Strede získal 2 milióny eur na výstavbu novej športovej haly. Mesto sa však dostalo do konfliktu s aktivistami

 V okresnom meste Dunajská Streda sa už niekoľko rokov pripravujú na položenie základného kameňa novej …

Consent choices