Koláž EN, Foto: FB HelloSzerdahely/ Viktor Siegel

Hádzanársky klub v Dunajskej Strede získal 2 milióny eur na výstavbu novej športovej haly. Mesto sa však dostalo do konfliktu s aktivistami

 V okresnom meste Dunajská Streda sa už niekoľko rokov pripravujú na položenie základného kameňa novej športovej haly. Mestské zastupiteľstvo o výbere vhodného pozemku rokovalo na niekoľkých zasadnutiach, no poslancami navrhované lokality narazili na odpor aktivistov. Po výmene stanovísk nastalo niekoľko týždňov trvajúce hlboké ticho.

V článku sa dočítate:

  • v akom stave je realizácia projektu,
  • kedy môžeme očakávať dokončenie výstavby,
  • ako sa k zástavbe mestského parku stavajú obyvatelia mesta a aktivisti,
  • ako ovplyvní výstavba kvalitu života obyvateľov mesta,
  • nakoľko je reálne vybudovanie centrálneho mestského sadu.

Hala nevyhovovala medzinárodným požiadavkám

 Dunajská Streda je mesto s dlhoročnými športovými tradíciami. Najznámejším športovým klubom na juhu Slovenska je futbalový klub FC DAC, ktorý v súčasnosti hrá vo Fortuna lige. Fanúšikovia majú v meste svoj futbalový svätostánok, modernú MOL Arénu. V poslednej dobe aj ženské hádzanárske družstvo HC DAC žne úspechy, hráčky sa nedávno prebojovali do česko-slovenskej MOL ligy, mesto teda hostí aj zahraničné tímy. Stará športová hala, ktorá sa nachádza na Trhovisku, však s kapacitou 490 miest nespĺňa kritériá na medzinárodné turnaje.

V roku 2019 vláda schválila finančný balík na modernizáciu a výstavbu športových stredísk v hodnote 11,75 miliónov eur, z tejto sumy získalo okresné mesto Dunajská Streda 2 milióny eur na výstavbu nového športového strediska, ktoré však boli časovo viazané. Po pridelení dotácií na konci novembra 2019 vznikla mestská akciová spoločnosť Aréna DSZ, ktorá má zodpovedať za výstavbu a prevádzku novej multifunkčnej haly. Predsedom predstavenstva sa stal MUDr. Zoltán Horváth, prezident klubu a poslanec mestského zastupiteľstva.

Foto: Marco Németh/ Európske Noviny

 Koronakríza dianie okolo realizácie projektu síce spomalila, ale začiatkom roka 2021 vedenie mesta opäť nastolilo otázku, kde umiestniť novú halu. Mestské zastupiteľstvo podľa našich informácii plánovalo vypísať v marci miestne referendum, ktoré sa pre zavedený lockdown nakoniec nekonalo. Občianske združenie HelloSzerdahely vtedy spustilo petíciu proti výstavbe, ktorú podpísalo vyše tisíc ľudí. Kameňom úrazu bol pozemok, na ktorom sa mala nová hala postaviť. Poslanci mestského zastupiteľstva totiž odhlasovali postaviť novú halu vedľa súčasnej, čo však podľa iniciátorov petície znamenalo likvidáciu veľkej časti mestskej zelene.

“Aktivisti najprv protestovali proti zastavaniu zelene nachádzajúcej sa vedľa súčasnej mestskej športovej haly, a keď zistili, že mesto má v pláne kúpiť pozemok za 770.000,- eur kvôli výstavbe novej arény, vtedy už upustili od ďalších protestov, nakoľko podľa nich by takáto alternatíva bola pre mesto príliš drahou záležitosťou,” uviedol primátor mesta Zoltán Hájos pre Európske Noviny. 

Začiatok výstavby 

 Poslanci mestského zastupiteľstva sa nakoniec na marcovom zasadnutí definitívne dohodli, že podporia pôvodné rozhodnutie a nový športový objekt bude postavený na pozemku vedľa súčasnej mestskej športovej haly. Podľa prezidenta klubu Horvátha, by k výstavbe haly mohlo dôjsť na prelome roku 2021/ 2022 a dokončená by mala byť do dvoch rokov. Pre klub je rýchla výstavba haly mimoriadne dôležitá, totiž má ambície hrať v Európskej lige a poriadať v meste turnaje európskeho formátu. 

Výsledkom doterajších rokovaní je teda rozhodnutie, že nová hala bude postavená vedľa súčasnej, ale zatiaľ nie je známe, v akom rozsahu sa zapracujú návrhy aktivistov do realizácie. Otázne bolo aj to, či budú dve haly prepojené. Podľa pôdorysu, ktorý máme k dispozícii, je medzi halami ulička. Prezident klubu Zoltán Horváth však na tlačovej konferencii na našu otázku reagoval tvrdením, že haly budú určite prepojené. Stará športová hala sa v budúcnosti bude využívať na tréningové aktivity.

Zoltán Horváth, prezident hádzanárskeho klubu (druhý zľava) Foto: Marco Németh/ Európske Noviny

Použitie návrhov aktivistov je neisté

 Občianske združenie HelloSzerdahely navrhlo viaceré opatrenia, napr. zelená strecha vhodná na vyhliadky na okolie, ale aj na rekreáciu pre športovcov, vodozádržné systémy pozdĺž športovej haly na zachytávanie dažďovej vody, zmena pripravovaného parkoviska pri futbalovom štadióne z betónovej plochy na podzemné/nadzemné parkovisko so spádovou strechou, ktorá sa dá aktívne využívať, zabezpečenie ochrany zostávajúcich drevín v okolí, aby počas výstavby nedošlo k narušeniu koreňového systému.

 “Určité veci, ktoré boli navrhnuté aktivistami sa snažíme zapracovať do projektu, ale samozrejme všetko sa nedá,” uviedol prezident klubu. Podrobnosti výstavby sa teda ešte stále upresňujú, preto nie je jasné, ktoré navrhnuté opatrenia združenia budú zapracované, avšak pre Európske Noviny Tomáš Stredl z HelloSzerdahely uviedol, že po stretnutí s architektmi môžeme povedať, že naše požiadavky a návrhy nebudú vôbec, alebo len v minimálnej miere zapracované.” Mesto sa odvoláva na finančnú náročnosť realizácie väčšieho množstva ekologicky priateľských návrhov.

Podľa dostupných informácii však mesto chce revitalizovať aj tú časť parku voľného času, v ktorej sa pravidelne organizuje Žitnoostrovský jarmok a rôzne kultúrne podujatia. Na tejto rozsiahlej zelenej ploche sa v súčasnosti nachádza futbalový štadión, stará športová hala, vonkajšie športové ihriská, detské ihrisko a tu bude stáť aj nový športový objekt. Vedľa starej športovej haly má vzniknúť Meeting Point, na realizáciu ktorého sa počíta s investíciou zhruba 1,2 milióna eur. Mesto už vo vestníku Úradu verejného obstarávania zverejnilo záujem nájsť dodávateľa, ktorý dá v priebehu troch mesiacov lokalite novú tvár. Projekt vychádza zo súťaže návrhov, ktorú Dunajská Streda vyhlásila ešte v roku 2019.

Viac..  Šefčovič: Proces nominácií do EK sa iba začína, správny signál však bol dôležitý

„Krajinársko-architektonické riešenie mestského interiéru je v štýle moderného amfiteátra, ktorý zabezpečí možnosť organizovania podujatí v exteriéri. Cieľom riešenia je, aby návštevníci parku mohli stráviť príjemný čas či už posedením na lavičke pri dobrej knihe, pozorovaním okoloidúcich ľudí a detskými hrami pre najmenších,” uvádza sa v sprievodnej a technickej súhrnnej správe k projektu.

V správe sa tiež uvádza, že je snaha tvorcov oživiť prostredie s veľkým potenciálom, nakoľko ide o významnú zelenú plochu s ekologickou hodnotou, ktorá sa nachádza priamo v športovej a oddychovej zóne, čo zaručuje výbornú dostupnosť. Je však jednoznačné, že to nebude možné v plnej miere zachovať, keďže podľa informácií Európskych Novín by iba výstavbou novej športovej haly prišiel park o 150 až 200 stromov, miesto ktorých by boli vysadené nové stromy v počte 30-40 kusov, čo je však podľa aktivistov nedostatočná výsadba. “Väčšinou sa za jeden vyrúbaný strom vyžaduje vysadiť 2 až 5 stromov,” dodávajú.

Park v okolí haly Foto: Marco Németh/ Európske Noviny

Nový mestský sad

 Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva padol návrh zo strany poslancov vybudovať na sedemhektárovej ploche centrálny mestský sad. Zelená plocha by mala vzniknúť na mieste bývalej gokartovej dráhy postavenej ešte v roku 1972, ktorá už neplní svoju funkciu, keďže v neďalekej obci Mliečany vznikla nová motokárová dráha. S priľahlými parcelami by teda Dunajskostredčania dostali zeleň, ktorá by zlepšila kvalitu ich života. Významnú úlohu v tom bude zohrávať aj pás lesa, ktorý by z jednej strany lemoval plánovaný sad. Predkladatelia návrhu počítajú s tým, že prípravné práce by mohli trvať aj 2-3 roky.

Nutná je prípadová štúdia, ktorá by zmapovala ekologické dopady realizácie takéhoto projektu, na vypracovanie projektovej dokumentácie by mesto vyhlásilo medzinárodnú verejnú súťaž pre odborníkov. Keďže park má slúžiť obyvateľom, mestské zastupiteľstvo plánuje osloviť čo najviac ľudí , aby predložili svoje návrhy a nápady a aktívne sa zapojili do plánovania. Občianske združenie však upozorňuje, že v lokalite, kde má mesto záujem o vybudovanie mestského parku sú močiare a pôda je celoročne podmáčaná. Nachádzajú sa tam spoločenstvá viazané na danú lokalitu, pričom stromoradie je dôležitým vetrolamom pre mesto.

Foto: Marco Németh/ Európske Noviny
Miesto, kde sa má vybudovať Meeting Point Foto: Marco Németh/ Európske Noviny

Hale áno, výrubu stromov nie

“Určite by bolo skvelé skrášliť mesto novou budovou ako je športová hala. Potešilo by ma to a určite aj veľa iných občanoch, ale taktiež nechcem, aby sa zničila väčšia časť parku, je to perfektné miesto na odpočinok a hlavne ďalšia zelená plocha, o ktorú by sme prišli. Myslím si, že by mala byť hala postavená, ale na inom mieste kvôli zachovaniu prírody,” povedal obyvateľ mesta Šimon, ktorého sme sa spýtali na plánovanú výstavbu športovej haly. O výstavbe zmýšľa podobne aj ďalšia obyvateľka mesta Elena, ktorú sme oslovili rovnakou otázkou. “Je super vidieť mladé športové talenty a podporovať ich, preto výstavbu haly vnímam pozitívne, avšak je dôležité, aby zeleň v našom meste pribúdala, a nie práve naopak ubúdala, ako v tomto prípade,” povedala.

 Nateraz je zjavné, že podnikateľská obec vidí v realizácii multifunkčnej haly príležitosť, aby mesto kultúrne rástlo, športové kluby zase dúfajú, že sa vyriešia priestorové problémy mladých športových talentov. Obyvatelia tiež podporujú myšlienku ešte viac oživiť športový život mesta, ale rovnako im záleží na zachovaní mestského parku, ktorý sa nachádza v centre Dunajskej Stredy. Až budúcnosť ukáže, nakoľko sa dajú skĺbiť predstavy protichodných strán tak, aby boli zohľadnené požiadavky na udržateľnú architektúru, ktoré by zmierňovali dôsledky zmeny klímy.

FOTOGALÉRIA:

Autori: Marco Németh, Adam Zavřel

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Hádzanársky klub HC DAC získal 2 milióny eur na výstavbu novej športovej haly. Podľa aktivistov mesto príde o značnú časť verejnej zelene 

Štát v roku 2019 vyčlenil celkovo 11,75 miliónov eur, ktoré majú putovať do modernizácie a …

Consent choices