Europa
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Konferencia o budúcnosti Európy: Spustenie občianskej digitálnej platformy 19. apríla

Výkonná rada na svojom stredajšom zasadnutí pokračovala v prípravách na zahájenie Konferencie o budúcnosti Európy. Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy schválila vytvorenie viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorá občanom z celej Únie umožní zapojiť sa do diskusií o budúcnosti EÚ. Rada sa tiež dohodla na svojich pracovných postupoch a pokročila v prípravách úvodného podujatia konferencie, ktoré je predbežne naplánované na 9. mája, teda na Deň Európy.

Otvorená a inkluzívna participatívna demokratická diskusia

Vďaka novej viacjazyčnej digitálnej platforme budú mať občania zo všetkých kútov Európskej únie od 19. apríla možnosť vyjadriť svoj názor na akúkoľvek tému, ktorú považujú za dôležitú pre budúcnosť EÚ. Občania Únie tak budú môcť po prvýkrát na úrovni EÚ predložiť svoje nápady, komentovať návrhy iných občanov, ale ja vytvoriť či zúčastniť sa na spoločnom podujatí. Platforma by mala slúžiť ako centrálny digitálny priestor konferencie, miesto, v ktorom sa budú zhromažďovať a vymieňať všetky príspevky, a to aj z lokálnych podujatí, európskych panelových diskusií občanov a plenárnych zasadnutí konferencie.

Kľúčové myšlienky budú zhromažďované a analyzované prostredníctvom osobitného mechanizmu spätnej väzby tak, aby mohli byť prediskutované v rámci európskych panelových diskusií občanov a plenárnych zasadnutí konferencie. Platforma tiež bude informovať o štruktúre a činnosti konferencie, ako aj o zdrojoch pre organizátorov podujatí, ktorých súčasťou bude aj katalóg kľúčových podujatí umožňujúci propagáciu konkrétnej iniciatívy na lokálnej, regionálnej, štátnej či európskej úrovni. Občanom zas umožní ľahké vyhľadávanie zaujímavých akcií prostredníctvom mapy všetkých podujatí.

Vyhlásenia spolupredsedov výkonnej rady

Poslanec Európskeho parlamentu Guy Verhofstadt (RE, BE) uviedol:

„Táto diskusia musí byť čo najživšia a v čase ochorenia COVID-19 to znamená čo najviac experimentovať s digitálnymi platformami. Prostredníctvom tejto platformy ponúkame nástroje, ktoré umožnia každému [občanovi] aktívne sa zapojiť do tejto debaty, a postaráme sa o to, aby sa tieto nápady dostali do analýzy a záverov konferencie. Je to ich budúcnosť, takže je to ich konferencia.“

Štátna tajomníčka Portugalskej republiky pre európske záležitosti Ana Paula Zacarias, zastupujúca predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ, vyhlásila:

Viac..  Eurobarometer: euro a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti majú naďalej podporu verejnosti

„Digitálna platforma prenesie Európanov do verejného priestoru. Umožní im vyjadriť svoje obavy, podeliť sa o svoje sny a očakávania a diskutovať so svojimi zástupcami. Únia sa potrebuje oprieť o silu svojich občanov, aby bola silnejšia. Toto je rozhodujúci okamih, toto nám umožní debatovať o rôznych pohľadoch úprimne a bez akýchkoľvek tabu.“

Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica uviedla:

„Spustenie digitálnej platformy, ku ktorému dôjde o desať dní, prinesie našim občanom unikátny priestor na zapojenie sa do konverzácií a debát naprieč Európou. Ľuďom to umožní podeliť sa o svoje nápady, obavy, nádeje a sny – a to vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Teraz to naberá spád a ja sa teším na výsledok.“

Oficiálny hešteg konferencie #BuducnostPatriVam je pozvánkou pre občanov EÚ, aby sa na konferencii zúčastnili a pomohli tak zadefinovať budúcnosť EÚ. Občanom odkazuje: budúcnosť je vo Vašich rukách.

Inaugurácia konferencie na Deň Európy

Výkonná rada v stredu dosiahla pokrok aj v prípravách na úvodné podujatie Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré by sa v prípade priaznivej situácie v oblasti verejného zdravia malo uskutočniť na Deň Európy 9. mája. Dohodla sa tiež na svojich pracovných postupoch a zahájila diskusiu o návrhu pravidiel upravujúcich zloženie a činnosť plenárnych zasadnutí konferencie.

Ďalší postup

Výkonná rada sa stretne opäť o dva týždne. Predmetom zasadnutia bude finalizácia pravidiel upravujúcich priebeh konferencie a ďalšie otázky úzko súvisiace s jej organizáciou.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices