priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ bližšie k naplneniu svojich klimatických cieľov

Európska komisia v stredu 21. apríla 2021 zverejnila oznámenie o tzv. taxonómii, ktorá má prispieť k napĺňaniu ambicióznych klimatických cieľov v EÚ. Ide o nariadenie, ktoré stanovuje kritériá na určenie toho, či je ekonomická aktivita udržateľná z pohľadu životného prostredia – od obnoviteľných zdrojov energie až po poľnohospodárstvo. V prípade splnenia kritérií udržateľnosti budú tieto aktivity na finančných trhoch zvýhodnené z pohľadu investorov, ako aj ich financovania a poistenia. Inak povedané, poskytujeme investorom príručku o tom, ktoré oblasti sú z pohľadu investícií udržateľné.

Po ukončení ďalších potrebných analýz očakávame schválenie kritérií aj pre jadro, ale aj plyn či poľnohospodárstvo. Vo vzťahu k jadrovej energii v súčasnosti pokračujú na európskej úrovni expertné rokovania o posúdení kritérií. Prvé nedávne hodnotenie zo strany Európskej komisie (z dielne Spoločného výskumného centra) je krok správnym smerom –  na základe vedeckých dát konštatuje, že vplyv jadra na životné prostredie a ľudské zdravie nie je vyšší ako pri iných aktivitách, ktoré sú zahrnuté v taxonómii. „Je dôležité, aby aj kritériá pre dodatočné oblasti boli prijaté čo najskôr, aby mali investori ucelenú predstavu o tom, ktoré aktivity Únia považuje za udržateľné. Jadrová energia, ktorá je na rozdiel od plynu nízkoemisným zdrojom, bude mať rozhodujúci vplyv na naplnenie ambicióznych klimatických cieľov, ku ktorým sa Slovensko na európskej úrovni zaviazalo,“ konštatoval k téme predseda vlády SRl E. Heger. Schválenie kritérií pre uvedené oblasti sa predpokladá v lete tohto roka.

Viac..  EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

O mam

Odporúčame pozrieť

Ministri životného prostredia EÚ vyjadrili podporu klimatickým cieľom

Aktualizácia európskych klimatických cieľov pod Parížskou klimatickou dohodou a s ňou spojená spoločná pozícia EÚ na klimatickej …

Consent choices