Europa
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

M. Klus: V otázke rozširovania EÚ nastal čas prejsť od slov k činom

„Európska perspektíva krajín západného Balkánu patrí medzi zahraničnopolitické priority Slovenska. Dynamický prístupový proces a dôveryhodná politika rozširovania sú v našom záujme. To, že v niektorých štátoch vidíme pokračujúci trend nárastu nacionalizmu, vzďaľovania sa od európskych hodnôt a oslabovania reformných procesov, by pre nás malo byť budíčkom. Albánsko aj Severné Macedónsko už splnili všetky požiadavky na začatie prístupových rokovaní. Teraz je ten správny čas, aby sme pokročili v rokovaniach.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus v utorok, 20. apríla 2021 v Bratislave, počas videokonferencie ministrov a štátnych tajomníkov členských krajín Európskej únie (EÚ) pre európske záležitosti. Online rokovanie počas trvania obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 nahrádza pravidelné zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti (GAC).

Na úvod virtuálneho zasadnutia partneri diskutovali o stave právneho štátu v Nemecku, Írsku, Grécku, Španielsku a Francúzsku, a to na základe Správy Európskej komisie o stave právneho štátu v EÚ z roku 2020. Táto téma býva zaraďovaná do programu rokovania jedenkrát počas každého predsedníctva v Rade EÚ, pričom sa dotýka vždy konkrétnej pätice členských štátov. Rada pre všeobecné záležitosti (GAC) sa opäť venovala aj otázke zhodnotenia súčasného stavu vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, a to najmä v súvislosti s Dohodou o vystúpení, tzv. Írskym protokolom či ratifikírsky áciou Dohody o obchode a spolupráci.

„Z pohľadu Slovenska je potrebné dbať na úplné dodržiavanie a vykonávanie tzv. Írskeho protokolu a súčasne na ochranu integrity vnútorného trhu EÚ. Taktiež vidíme zmysel v naštartovaní spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky,“ uviedol v tejto súvislosti štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Už tradičnou témou videokonferencie ministrov a štátnych tajomníkov členských krajín EÚ pre európske záležitosti bol aktuálny stav koordinácie opatrení v rámci spoločného boja proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19.

„Dôvera občanov Únie k niektorým vakcínam, vrátane už registrovaných pre európsky trh, začína byť čoraz viac naštrbená. Som však presvedčený, že ak budeme viac komunikovať s občanmi a postupovať podľa odporúčaní Európskej liekovej agentúry (EMA), postavených na vedeckých faktoch, podarí sa nám dôveru k očkovaniu obnoviť,“ zdôraznil Martin Klus. Zároveň vyjadril vďaku členským štátom, ktoré prejavili solidaritu so Slovenskom v podobe ďalších dávok vakcín a súčasne privítal pokrok v príprave na zavedenie digitálnych zelených certifikátov, ktoré dočasne uľahčia voľný pohyb osôb v EÚ pri súčasnom minimalizovaní zdravotného rizika.

Viac..  Európska komisia spochybnila Michelove slová o rozšírení EÚ do roku 2030

Portugalské predsedníctvo v Rade EÚ počas online rokovania oboznámilo zástupcov členských štátov aj s aktuálnym stavom agendy rozširovania. Podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Slovenskej republiky Martina Klusa „je v záujme občanov Slovenska, aby sa spoločný európsky priestor slobody a demokracie, ktorý predstavuje EÚ, rozširoval a rozrastal o ďalšej krajiny. Bude to jednak perspektíva zlepšenia kvality života tamojších obyvateľov, ale rozšíria sa tým aj naše slobody a príležitosti pre občanov, či už v oblasti ekonomiky, kultúry či vzdelávania.“ Dodal, že ku kandidátom na členstvo v Európskej únii musíme pristupovať spravodlivo, dôveryhodne a na základe jasne stanovených kritérií.

Záver aprílového zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) bol venovaný taktiež zhodnoteniu súčasného stavu príprav Konferencie o budúcnosti Európy. Štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus ocenil dosiahnutý pokrok a privítal aj nedávne spustenie viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorá nielen zvýši záujem občanov Európskej únie o tento projekt, ale ich priamo zapojí do diskusie o našej spoločnej európskej budúcnosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

Leyen, Michel

Európska komisia spochybnila Michelove slová o rozšírení EÚ do roku 2030

Európska komisia (EK) v utorok spochybnila vyhlásenie predsedu Európskej rady Charlesa Michela z pondelka, že …

Consent choices