Tibor Gregor, CEO Klub 500. PHOTO: Tony Štefunko / NMH

Klub 500: Prijatie európskej smernice o odmeňovaní by uškodilo firmám i samotným zamestnancom

Odmeňovanie zamestnancov podľa tabuľkových platov bez ohľadu na to, aké majú individuálne schopnosti, vzdelanie či skúsenosti. Takýto scenár hrozí aj na Slovensku po prijatí pripravovanej smernice z dielne Európskeho parlamentu.  Upozorňuje na to Klub 500, podľa ktorého by sme sa tak prakticky vrátili pred rok  1989. S návrhom zásadne nesúhlasí a žiada, aby bol stiahnutý. Klub 500 nemá problém s odstraňovaním diskriminácie na všetkých úrovniach spoločenského života, vrátane zamestnania a tejto téme sa jeho členovia intenzívne venujú. Podľa združenia najväčších slovenských zamestnávateľov však navrhované pravidlá o rovnakom odmeňovaní skôr uškodia zamestnancom i zamestnávateľom, namiesto toho, aby im priniesli deklarované benefity.   

Európska únia hovorí o značných rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien na rovnakých pozíciách, a tak prišla s návrhom pripravovanej smernice, ktorá by mala podľa nej zabezpečiť rovnosť v odmeňovaní mužov a žien. Klub 500 v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nemá problém s odstraňovaním diskriminácie na všetkých úrovniach spoločenského života, vrátane zamestnania, navrhovaná smernica však namiesto benefitov pre zamestnancov prinesie skôr limity: „Členovia Klubu 500 sa tejto téme vo svojich spoločnostiach intenzívne venujú a čo sme radi,  nezaznamenali v tejto oblasti problémy. Na druhej strane  však máme vážny problém s opatreniami, ktoré navrhuje EÚ, nakoľko tieto zmeny by v princípe znamenali to, že v systéme odmeňovania sa vrátime pred rok 1989, a to k forme verejných tabuľkových platov. Zamestnávatelia by mali limitovaný priestor na odmeňovanie pracovného výkonu, iniciatívy či dosiahnutého vzdelania, čo je v dnešnej dobe nemysliteľné,“  uvádza výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Európska smernica navyše navrhuje, aby boli rovnako odmeňovaní zamestnanci aj v rámci celej skupiny tých-ktorých podnikov, čo by spôsobilo firmám v praxi neriešiteľné situácie. „Naozaj si nevieme predstaviť rovnakú odmenu pracovníka či pracovníčky v rámci jednej veľkej firmy, ktoré má svoje prevádzky v úplne iných regiónoch s diametrálne odlišnou ekonomickou situáciou a trhom práce, napríklad v Bratislave, Snine, alebo aj v Prahe či Mníchove,  dodáva T. Gregor. 

Podľa návrhu smernice  by zamestnávatelia  mali na elimináciu rozdielov v odmeňovaní  naviac zriaďovať aj osobitné oddelenia, ktoré by sa mali tejto problematike venovať. Klub 500 upozorňuje na to, že by to prinieslo zbytočné byrokratické zaťaženie podnikov a nepochybne taktiež enormné zhoršenie medziľudských vzťahov na pracovisku. Zamestnanci by si  totiž mohli zvoliť kolegu, s ktorým si budú porovnávať výšku odmeny  a tí, ktorí budú nespokojní so svojím platom, by si podľa smernice mohli na súde vymáhať  rozdiel celkovej mzdy, a to až na obdobie 3 roky dozadu. Podľa Klubu 500 by to viedlo k neúmernému zahlteniu súdov.

Viac..  Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

„Je evidentné, že návrh pripravovali ľudia, ktorí nemajú žiadne praktické skúsenosti zo samotného fungovania podnikov.  Taktiež je paradoxné, že ak napríklad  neexistuje vo firme rovnaká pracovná pozícia na porovnanie platov, mala by sa nejakými štatistickými ukazovateľmi vytvoriť fiktívna pozícia, ku ktorej by sa mzda konkrétneho zamestnanca porovnávala. Takéto návrhy sú úplne nereálne a nerealizovateľné,“ zdôrazňuje  výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 okrem toho zdôrazňuje, že pripravovaná smernica o odmeňovaní je tiež v rozpore s legislatívou o ochrane osobných údajov a preto apeluje , aby bol legislatívny zámer stiahnutý.  Sme presvedčení, že úradníci v Bruseli by urobili lepšie, ak by sa venovali otázkam podpory európskej ekonomiky a príprave opatrení proti upadajúcej európskej konkurencieschopnosti. To sú dôležité oblasti, ktoré je potrebné čo najakútnejšie riešiť, ak má EÚ držať krok so svetom. Bolo by dobré, ak by sa bruselskí úradníci radšej pýtali zamestnávateľov, ale aj obyvateľov únie, čo ich reálne trápi a v čom im môžu naozaj pomôcť,“ doplnil  výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

O mam

Odporúčame pozrieť

T. Gregor: Je dôležité pozerať pri sankciách na to, aby nepoškodili viac nás ako Rusko

Pandémia, ale aj súčasný vojnový konflikt na Ukrajine ťahajú ceny energií nahor. Zdražovanie pociťuje každý, …

Consent choices